Wat is ESG? De term ESG staat voor Environmental, Social and Governance en wordt gebruikt om vast te stellen of bedrijven op de beurs verantwoord bezig zijn. Sinds de jaren 1970 is er steeds meer aandacht voor duurzaamheid, het milieu en de rol van bedrijven in de maatschappij. Bedrijven waarin uitbuiting en oneerlijkheid aan de orde van de dag is redden het niet meer. Daarom wordt ESG tegenwoordig gebruikt om verantwoord te beleggen. Sinds 2021 is het zelfs verplicht voor bedrijven om hun ESG-beleid transparant te maken. Hoe jij ESG kunt gebruiken om jouw portfolio toekomstbestendig te maken, lees je hier!

Wat is ESG?

ESG beleggen

Waarom ESG beleggen? Beleggen in een ESG wordt sinds kort een 'Responsible investment' genoemd. Kort gezegd kun je het best beleggen in een belegging met een hoge ESG, want de impact van dit soort bedrijven op de maatschappij en het milieu is positief. Hoe hoger de ESG, hoe beter het bestuur, en daardoor wordt het beleggen steeds aantrekkelijker. En daarbij is duurzaam het codewoord. Een bedrijf dat duurzaam is, zal langer meedraaien op de markt en is daardoor een veilige investering.

ESG loopt van 0 tot 50. Hoe lager de score, hoe beter de belegging. Hieronder zie je een voorbeeld van een belegging die 21,69 op de ESG scoort. Dit is lager dan de gemiddelde 22,54. Een prima belegging dus!

ESG's laten met een duurzaam bestuur zien dat het mogelijk is om duurzaam de beste resultaten te boeken. Sterker nog, uit onderzoek blijkt dat een belegging met een hoge ESG meer maatschappelijke impact laten zien, sterke prestaties op het gebied van duurzaamheid, bestuur en sterke prestaties op het gebied van rendement.

De ESG markt omvat tegenwoordig een investering van 1.65 biljoen dollar aan investeringen. Hier komt nog eens bovenop dat de resultaten van dit soort beleggingen steeds toenemen.

Hoe koop je gratis ETF's uit de Kernselectie bij DEGIRO?

 • 1. Maak een account aan bij DEGIRO. 
 • 2. Geld storten: Je kunt gemakkelijk geld storten via iDEAL. 
 • 3. Kies bij producten op ETF's: Bekijk het plaatje hieronder.
 • 4. Klik op Tracker (Gratis): Dit zijn de ETF's waar je geen transactiekosten voor betaalt!

Gelukkig zijn deze gegevens steeds vaker simpel te vinden. Waarom er steeds meer naar de ESG wordt gekeken heeft te maken met de resultaten, de prestaties, het rendement en het ideaal dat je als belegger duurzaam de Aarde kunt verbeteren.

Voordelen

 • Duidelijke criteria die een positieve bijdrage aan de toekomst van deze planeet.
 • ESG's worden steeds belangrijker, dus het belang neemt voor beleggers toe.
 • Waarde van ESG beleggingen nam in 2021 toe tot 1.65 biljoen dollar wereldwijd.
 • Resultaten van ESG's blijken op basis van onderzoek beter dan een andere belegging.
 • Verbeteren van de wereld door middel van beleggen.

Risico's

 • Risico is niet groter dan bij andere soorten beleggingen.
 • Risico's zitten vooral in het feit dat een duurzame belegging anno 2021 nog aan het begin van de ontwikkelingen staat. Ze kunnen nog flink groeien, maar daardoor is risico dat ze minder goed kunnengroeien.

Top 5 beste ESG belegging

DEGIRO Beleggen

Naam: UBS MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF (Hedged To EUR)

ISIN-code: LU1280303014 

Top: Investering op de AEM met in groene bedrijven in Amerika. Door de hedge met Euro is het een investering die veilig is, want de hedge is gebouwd rond obligaties.

DEGIRO Beleggen

Naam: iShares IS MSCI EUR SRI

ISIN-code: IE00B52VJ196 

Top: Investering op de AEM met een focus op groene bedrijven in Europa. Door de grote technologische voordelen van de Europese infrastructuur is dit een interessante ESG investering.

DEGIRO Beleggen

Naam: UBS ETF MSCI World Socially Responsible

ISIN-code: LU0629459743 

Top: Al sinds 2012 een van de grootste speler op het gebied van ESG investeringen over de hele planeet. Let wel op: deze ETF koop je aan op de Duitse XETRA. De kosten hiervoor zijn dus iets hoger dan voor ETFs die je op de Amsterdamse beurs aankoopt.

DEGIRO Beleggen

Naam: VanEck Vectors Sustainable Equal Weight

ISIN-code: NL0010408704 

Top: Vanuit een duidelijke focus op ESGs over de hele planeet, waarbij er wordt ingezet op eerlijke verdeling van welvaart binnen bedrijven. Let wel op: deze ETF koop je aan op de Duitse XETRA. De kosten hiervoor zijn dus iets hoger dan voor ETFs die je op de Amsterdamse beurs aankoopt.

DEGIRO Beleggen

Naam: FSUU Blauwtulp Gl EqSel

ISIN-code: NL0013045453 

Top: Met volledige transparantie over de ESG factoren is dit een duurzame investering vanuit Nederlandse bodem.

ESG Criteria

Bij het beleggen met behulp van ESG worden drie ESG criteria gebruikt die klanten kunnen gebruiken om te bepalen of een belegging duurzaam is of niet. Hiermee kunnen klanten inschatten of de ESG 'toekomst' heeft. Uit recentelijk onderzoek van financieel fondshouder Blackrock bleek dat ESG-beleggingen meer rendement hadden dan een belegging die weinig rekening hielden met ESG factoren. Hierbij kun je jezelf dus steeds afvragen: heeft een belegging toekomst?

Neem bijvoorbeeld een onderneming als Shell. Shell verdient haar geld in olie. Is dat een duurzame investering? Hoelang zal Shell nog winst maken op de beurs? Tegelijkertijd weten we van Shell dat zij investeren in electrische laadpalen voor auto's. Daardoor kun je stellen dat Shell duurzame investeringen is.

Bij het beleggen zijn er tal van factoren en overwegingen die jij als belegger kunt meenemen in jouw keuze of je wel of niet investeert in een bepaalde belegging. ESG maakt het makkelijk om daar een keuze in te maken. We nemen even de ESG factoren die worden gebruikt om ESG te bepalen onder de loep:

Beleggen in ESG

Environment / milieu

Een van de ESG criteria is het milieu. Simpelweg gaat het hier om bedrijven die rekening houden met klimaatverandering. Dit nemen ze serieus. Zo kun je bijvoorbeeld denken aan een duurzaam bedrijf dat de CO2 uitstoot beperkt door elders in op de planeet extra bomen te planten. Er zijn grofweg twee criteria waarnaar wordt gekeken bij het milieu:

Allereerst de klimaatverandering. Hierbij wordt gekeken naar de CO2 uitstoot en vervuiling van het bedrijf. Als de belegging een vervuilende investering is, zal de ESG lager zijn dan een bedrijf dat minder vervuilt of hun vervuiling duurzaam weet te compenseren door een duurzaam alternatiefte gebruiken. Denk bijvoorbeeld aan de mijnbouw. Beleggen in de mijnbouw heeft een beste impact op het milieu, waardoor de ESG laag zal zijn.

Als tweede wordt er gekeken naar duurzaamheid. Hierbij wordt er gekeken naar de manier waarop fossiele brandstoffen worden gebruikt in het bedrijf. Vervolgens wordt er gekeken naar de manier waarop het bedrijf in hun beleid het gebruik van fossiele brandstoffen beperken, compenseren of vervangen door duurzame alternatieven.

Beleggen in ESG

Social / sociale omstandigheden

Het tweede ESG criterium waarnaar wordt gekeken zijn de sociale omstandigheden. Dit criteria heeft alles te maken met de maatschappij en de impact die het bedrijf heeft in de directe omgeving. Denk hierbij aan eerlijke lonen, rechten voor medewerkers en een positieve bedrijfscultuur. Het gaat hierbij om de maatschappelijke functie die bedrijven op zich nemen. Ook hier wordt er weer een onderverdeling gemaakt:

Allereerst wordt er gekeken naar diversiteit. Denk hierbij aan inclusiviteit van verschillende doelgroepen, zoals een gelijke man-vrouw-verhouding of niet te discrimineren op basis van leeftijd.

Ten tweede wordt er gekeken naar mensenrechten. Een bedrijf heeft de plicht om goed om te gaan met haar personeel waarbij er geen sprake is van mensenrechtenschending. Sinds 2006 geldt dit ook voor alle bedrijven in de financiële sector. Het kan dus niet meer zo zijn dat jij als belegger zonder dat je het weet een bijdrage levert aan ongelijkheid in de wereld. Nee, er geldt een plicht voor beleggers om aan te tonen dat er geen mensenrechtenschending voorkomt.

Ten derde wordt er gekeken naar consumentenbescherming. Tot een aantal jaar geleden werden beleggers hier in het diepe gegooid. Beleggers investeerden actief in een belegging, maar zij kregen geen inzicht in het bestuur of de manier waarop consumenten werden beschermd. Op het moment dat bedrijven hun consumenten oplichtte, werd dit niet transparant doorgecommuniceerd aan beleggers. Zo droegen beleggers indirect bij aan ongelijkheid. Sinds kort is dat niet meer het geval. Alle beleggers worden gegarandeerd dat bedrijven waarin je kunt beleggen zorgen voor een transparante consumentenbescherming.

Als laatste wordt er gekeken naar diervriendelijkheid. Denk hierbij aan bedrijven die hun producten actief testen op dieren, bio-industrie in stand houden of aan dierenmishandeling doen. Hoe slechter het bedrijf is voor de dieren, hoe lager de ESG. En andersom natuurlijk: hoe groter de diervriendelijkheid, hoe beter de ESG.


Corporate Governance / bestuursvorm

Het laatste criterium is de bestuursvorm, waar veel gegevens over te vinden zijn. Dit wordt ook wel de Governance genoemd. De Governance is de manier waarop een bedrijf wordt bestuurd en hoe dat staat beschreven in de CAO. Het grootste probleem bij de bepaling van ESG criteria binnen de bestuursvorm is dat deze vaak verschilt per land. ESG beleggen in Amerika is een heel ander verhaal dan ESG beleggen in Engeland, want er zijn veel verschillende wetgevingen waar je rekening mee moet houden. Toch probeert de ESG om ervoor te zorgen dat hier een uniform oordeel over wordt geveld. Er wordt daarom rekening gehouden met de volgende ESG criteria:

Allereerst de bedrijfsstructuur. Hierbij gaat het om de verdeling van de macht. Om een voorbeeld te geven: in Amerika is het vaak zo dat de CEO van een bedrijf ook de leiding heeft over de bestuursraad van dat bedrijf, terwijl in andere landen de CEO bijna altijd een ander persoon is dan de hoofd van de bestuursraad. Beleggen in een bedrijf met een hoge ESG als het gaat om de bedrijfsstructuur heeft een transparante machtsverdeling.

Verder wordt gekeken naar de medewerkeromstandigheden. Een goede H&R-afdeling, goede regels over verlof en duidelijke arbeidsomstandighden staan hier centraal. Bedrijven met een hoge ESG houdt hier een duidelijk oogje in het zijl.

Ten derde de bonussen. Op het moment dat er alleen hoge bonussen worden uitgekeerd aan de top van het bedrijf zonder dat de medewerkers er in de middenmoot van meeprofiteren, scoort het bedrijf lager op de ESG. Een bedrijf met een hoge ESG besteedt bonussen uit bij zowel de top als de middemoot.

Als laatste de medewerkerscompensatie. Hierbij gaat het eigenlijk over de manier waarop medewerkers worden betaald. Dit kan bijvoorbeeld zijn naar een bepaalde target die een medewerker moet halen, of juist targets die door de hele afdeling behaald moeten worden. Hoe eerlijker en realistischer deze compensatie, hoe hoger de ESG.


ESG in het verleden

De ontwikkeling van ESG als manier om financiële ondernemingen en bedrijven te beoordelen op hun duurzaamheid komt niet uit de lucht vallen. Het begon eigenlijk allemaal rond het apartheidregime van Zuid-Afrika in de jaren 1970, waarbij men massaal stopte met het beleggen in onethische bedrijven die daar waren gevestigd.

Bedrijven hadden niet alleen een financiële, economische functie, maar kregen verder een sociale verantwoordelijkheid. Goede werkomstandigheden, eerlijke salarissen en rechten voor de medewerkers kregen een belangrijke functie in het bedrijfsleven. Deze nieuwe kijk op financiële investeringen werd in deze jaren flink ontwikkeld.

Artikels als Sociaal Kapitaal binnen de creatie van Menselijk Kapitaal van Milton Friedman in 1988 of het boek Kannibalen met Vorken van John Elkins in 1998 timmerden destijds flink aan de weg die we nu ESG en verantwoord beleggen noemen.

En daar is het niet gestopt. In de afgelopen jaren wordt ESG gebruikt om de maatschappelijke waarde van een belegging te beoordelen. En zeker voor beleggers is het veel duidelijker welke bedrijven op een duurzame manier een bijdrage leveren aan de maatschappij, en bij welke bedrijven je misschien beter niet kunt beleggen. 

Beoordeling

4.5/5

Nog geen account bij DEGIRO?

Maak binnen 10 minuten je gratis account aan en koop direct ETF's van de kernselectie!

 • Snel en gemakkelijk beginnen met beleggen
 • Een van de goedkoopste van Nederland
 • Groot aanbod van producten
Over de auteur Onno

Mijn naam is Onno en ik ben een van de oprichters van ThinkRich.nl. Ik heb op mijn 18e verjaardag voor het eerst een aandeel gekocht en beleg sindsdien al jaren in aandelen, obligaties en ETF’s bij verschillende banken en brokers. Omdat ik het leuk vind om mensen hierover te informeren, schrijf ik over alles wat jij moet weten om te beginnen met beleggen. In mijn artikelen geef in duidelijke taal uitleg over de beurs, soorten beleggingen en manieren waarop jij meer uit je vermogen kunt halen.

Andere bekeken ook:

>