• Home
 • /
 • Blog
 • /
 • Blog
 • /
 • Wat is een MPG berekening en waar moet je op letten?

Dit artikel gaat over de MPG (De MilieuPrestatie Gebouwen) berekening. Waar moet bij die berekening op worden gelet? De MPG is verplicht bij het aanvragen van een omgevingsvergunning. Voor de MPG wordt een LCA (LevensCyclusAnalyse) gemaakt. Voor een goed begrip dient daarom bij de uitleg van de MPG ook de omgevingsvergunning en de LCA aan de orde te komen.

Omgevingsvergunning

Voor de bouw, het verbouwen of het renoveren van een pand is meestal een omgevingsvergunning voor bouwen vereist. Een aanvraag voor zo’n vergunning dien je in bij de gemeente, maar je kunt ook Omgevingsloket online ervoor gebruiken.

LCA

Bij LCA praten over een manier van het inventariseren van de gevolgen van menselijke activiteiten en producten voor het milieu. Dat gebeurt voor producten voor de gehele levenscyclus oftewel van grondstof, tot afval, eventueel na hergebruik. Voor de mens gaat dat van de geboorte tot de sterfte. Speciale rekenmodellen worden daarbij gehanteerd. LCA wordt gekenmerkt als ketenanalyse.

Wat is MPG?

De MPG beoogt een maatstaf te zijn, die aangeeft wat de duurzaamheid van een pand is. Des te duurzamer de materialen zijn die worden gebruikt, des te lager is de MPG. Die duurzaamheid vormt een belangrijk deel van de totale milieubelasting van een pand. De MPG wordt toegepast bij het ontwerpen van een gebouw en kan dan deel uitmaken van een Programma van Eisen.

Hoe wordt de MPG berekend?

Voor de MPG wordt de zogenoemde Bepalingsmethode Milieuprestatie gebouwen en GWW-werken toegepast. Met een LCA wordt de milieubelasting van een bepaald product vastgesteld. Daarbij worden 11 indicatoren gebruikt. Die leiden uiteindelijk tot een waarde per eenheid van het product, bijvoorbeeld per kilogram, kubieke meter of vierkante meter. Die wordt schaduwkosten genoemd. Om te voorkomen dat telkens een LCA opnieuw wordt bepaald van hetzelfde materiaal/product, worden LCA-resultaten opgeslagen in de Nationale MilieuDatabase van de Stichting BouwKwaliteit (SBK). De MPG van een pand is de optelsom van de schaduwkosten van elk gebruikt materiaal. Het resultaat van die optelling wordt vervolgens gedeeld door de bruto vloeroppervlakte (bvo) en de levensduur. Tenslotte vormen de schaduwkosten per m² bvo op jaarbasis de MPG.

Aandachtspunten MPG

We noemen hier enige aandachtspunten bij de MPG.

 • Niet voor elk gebouw is een MPG berekening nodig. Het dus belangrijk om na te gaan of die nodig is in jouw geval.
 • De LCA moet wordt uitgevoerd door een gekwalificeerde deskundige
 • Bij de MPG berekening dient rekening te worden gehouden met de vervanging van materialen gedurende de levensduur van een pand.
 • Ondanks dat er software bestaat voor een MPG berekening, kost die behoorlijk wat tijd.
 • Een materiaal die lang meegaat, heeft niet per se een lagere milieubelasting dan materialen die korter meegaan. Andere belangrijke factoren zijn het ontwerp, de toepassing en het onderhoud ervan.
Over de auteur Onno

Mijn naam is Onno en ik ben een van de oprichters van ThinkRich.nl. Ik heb op mijn 18e verjaardag voor het eerst een aandeel gekocht en beleg sindsdien al jaren in aandelen, obligaties en ETF’s bij verschillende banken en brokers. Omdat ik het leuk vind om mensen hierover te informeren, schrijf ik over alles wat jij moet weten om te beginnen met beleggen. In mijn artikelen geef in duidelijke taal uitleg over de beurs, soorten beleggingen en manieren waarop jij meer uit je vermogen kunt halen.

Andere bekeken ook:

>