• Home
  • /
  • Blog
  • /
  • Blog
  • /
  • Waarom is Portugal fiscaal aantrekkelijk?

In de afgelopen jaren is een groot aantal mensen vanuit met name Europa naar Portugal vertrokken. Het lijkt erop dat niet alleen het goede klimaat daarvan de oorzaak is. Ook het fiscale klimaat lijkt aan de immigratiegolf bij te dragen.

De speciale regels voor Europese gepensioneerden

Sinds 2009 bestaat er een bijzondere status voor de zogenaamde “residentes nao habituais”, hierna afgekort tot NHR. Het begint allemaal met de emigratie vanuit het woonland naar Portugal. Als je voldoet aan de regels krijg je de NHR-status. Je mag geen Portugees belastingplichtige zijn geweest in de afgelopen 5 jaar, de aanvraag voor de NHR-status is gedaan voor 31 maart van het betreffende jaar en voordat je de aanvraag deed woonde je al in Portugal.

Wat zijn de belastingregels als je de status hebt

Allereerst geldt de status voor 10 jaar. In de basis worden uitkeringen uit pensioenen en lijfrentes afkomstig uit landen buiten Portugal niet belast. Dat geldt trouwens ook voor ontvangen dividenden en rente. Voor de meeste mensen is dit het rendement op het vermogen in box 3. Voor de eigenaren van een BV (box 2) zijn de dividenden daaruit ook onbelast bij uitkering!

De Nederlandse fiscaliteit voor NHR-statushouders

De Nederlandse fiscus vond dit allemaal wel erg genereus en heeft links en rechts wat maatregelen genomen. Er is een belastingverdrag gemaakt tussen Nederland en Portugal en dat gooit helaas (een beetje) roet in het eten. Als je niet meer dan 10.000 Euro per jaar aan pensioen en/of lijfrente geniet, dan is er niets aan de hand. De Portugese fiscus heft niets en ook de Nederlandse fiscus laat je met rust. Is de jaarlijkse uitkering van pensioen en lijfrentes meer dan dat bedrag, dan wordt de belasting gewoon in Nederland ingehouden tegen het belastingtarief van 8,95%. Dit is namelijk het stukje belasting uit de 1e schijf van het Nederlandse inkomstenbelastingtarief. Gepensioneerden betalen natuurlijk geen premies volksverzekeringen meer en dat is het overgrote deel van het bedrag in de 1e schijf. De 1e schijf loopt tot circa 37000 Euro. Is de totale uitkering hoger, dan komt het meerdere boven 37000 Euro terecht in schijf 2 (49,5%)

Vermogensbelasting

Ook hier hebben we een stevige meevaller. Deze belastingsoort bestaat simpelweg niet in Portugal. Vergeet dus maar de discussies over box 3. Er bestaat wel zoiets als een belasting op de eigen woning, maar gezien de hoge vrijstelling van 600.000 Euro per persoon komen maar weinigen daarvoor in aanmerking. Het blijkt dat ook fiscaal de zon schijnt in Portugal!

Over de auteur Onno

Mijn naam is Onno en ik ben een van de oprichters van ThinkRich.nl. Ik heb op mijn 18e verjaardag voor het eerst een aandeel gekocht en beleg sindsdien al jaren in aandelen, obligaties en ETF’s bij verschillende banken en brokers. Omdat ik het leuk vind om mensen hierover te informeren, schrijf ik over alles wat jij moet weten om te beginnen met beleggen. In mijn artikelen geef in duidelijke taal uitleg over de beurs, soorten beleggingen en manieren waarop jij meer uit je vermogen kunt halen.

Andere bekeken ook:

>