De rentabiliteit kan je inzicht geven in de totale winstgevendheid van een bedrijf. Daarnaast gebruiken kredietverstrekkers deze cijfers om het risico van een lening of belegging in te schatten. In dit artikel leggen we je uit wat rentabiliteit precies is en hoe we rentabiliteit berekenen!

Wat is rentabiliteit?

De rentabiliteit is een financieel kengetal dat aangeeft in hoeverre een bedrijf 'winstgevend' is. Rentabiliteit geeft de verhouding weer tussen de gemaakte winst en het geïnvesteerde vermogen.


Ofwel: hoeveel winst een bedrijf maakt uit het vermogen. Hoe hoger de rentabiliteit, des te interessanter het voor geldschieters is in jouw bedrijf te investeren of beleggen.

Rentabiliteit berekenen

We onderscheiden drie vormen van rentabiliteit, namelijk: rentabiliteit eigen vermogen (REV), rentabiliteit vreemd vermogen (RVV) en rentabiliteit totale vermogen (RTV). Onderstaand lichten we de verschillende soorten rentabiliteit en hun formules aan je toe!

Rentabiliteit eigen vermogen berekenen

Met 'rentabiliteit eigen vermogen' bereken je hoeveel winst een investering oplevert. Hoe hoger het rentabiliteitspercentage, hoe meer winst er per geïnvesteerde euro gemaakt is. Daarnaast wordt de rentabiliteit eigen vermogen vaak gebruikt als maatstaf om de winstgevendheid tussen verschillende bedrijven te vergelijken.

De rentabiliteit eigen vermogen bereken je door de nettowinst te delen door het gemiddeld eigen vermogen en vervolgens te vermenigvuldigen met honderd procent. Het percentage dat hier uitkomt noem je de rentabiliteit van het eigen vermogen.

De formule van de rentabiliteit eigen vermogen (REV) is als volgt:

REV = (nettowinst / gemiddeld eigen vermogen) × 100%

Met:

Nettowinst = brutowinst minus bedrijfskosten, belastingen en rente.

Gemiddeld eigen vermogen = eigen vermogen begin jaar plus eigen vermogen eind jaar gedeeld door twee.

Voorbeeld berekening rentabiliteit eigen vermogen

 • Eigen vermogen begin 2021: € 42.000
 • Eigen vermogen eind 2021: € 45.000
 • Gemiddeld eigen vermogen: (€ 42.000 + € 45.000)/2 = € 43.500
 • Nettowinst: € 7.000

REV: (7.000/43.500) x 100%16,1%


In bovenstaand voorbeeld bedraagt de rentabiliteit eigen vermogen dus 16,1%. Dit houdt in dat met elke geïnvesteerde euro € 0,161 verdiend is.


Rentabiliteit vreemd vermogen berekenen

Met 'rentabiliteit vreemd vermogen' bereken je hoeveel rente je betaalt aan kredietverstrekkers. Hoe hoger dit rentabiliteitspercentage, hoe meer rente je per euro vreemde vermogen betaalt.

De rentabiliteit vreemd vermogen bereken je door de betaalde rente te delen door het gemiddeld vreemde vermogen en vervolgens te vermenigvuldigen met honderd procent. Het percentage dat hier uitkomt noem je de rentabiliteit van het vreemd vermogen.

De formule van de rentabiliteit vreemd vermogen (RVV) is als volgt:

RVV = (betaalde rente / gemiddeld vreemd vermogen) × 100%

Met:

Betaalde rente = de betaalde rente over een jaar

Gemiddelde vreemd vermogen = schulden aan derden begin jaar plus schulden aan derden eind jaar gedeeld door twee.

Voorbeeld berekening rentabiliteit vreemd vermogen

 • Vreemd vermogen begin 2021: € 145.000
 • Vreemd vermogen eind 2021: € 135.000
 • Gemiddeld vreemd vermogen: (€ 145.000 + € 135.000)/2 = € 140.000
 • Betaalde rente 2021: € 12.000

RVV: (12.000/140.000) x100% = 8,6%


In bovenstaand voorbeeld bedraagt de rentabiliteit vreemd vermogen dus 8,6%. Dit houdt in dat je voor elke euro vreemd vermogen € 0,086 rente betaalt. Je wil dit percentage dus zo laag mogelijk houden!


Rentabiliteit totale vermogen berekenen

Met 'rentabiliteit totale vermogen' bereken je wat het totale vermogen (dus het eigen vermogen plus vreemd vermogen) jouw onderneming heeft opgeleverd aan winstgevendheid. Hoe hoger het rentabiliteitspercentage, hoe winstgevender de organisatie.

De rentabiliteit totale vermogen bereken je door de bruto winst te delen door het gemiddeld totaal vermogen en vervolgens te vermenigvuldigen met honderd procent. Het percentage dat hier uitkomt noem je de rentabiliteit van het totale vermogen.

De formule van de rentabiliteit totale vermogen (RTV) is als volgt:

RTV = (bruto winst / gemiddeld totaal vermogen) × 100%

Met:

Brutowinst = nettowinst + interestkosten

Gemiddelde totale vermogen = totaal vermogen begin jaar plus totaal vermogen eind jaar gedeeld door twee.

Voorbeeld berekening rentabiliteit totaal vermogen

 • Totaal vermogen begin 2021: € 180.000
 • Totaal vermogen eind 2021: € 193.000
 • Gemiddeld totaal vermogen: (€ 180.000 + € 193.000)/2 = € 186.500
 • Brutowinst: € 31.000

RTV: (31.000/186.500 x100%) = 16,6%


In bovenstaand voorbeeld bedraagt de rentabiliteit totale vermogen dus 16,6%. Dit houdt in dat met elke euro van het totale vermogen € 0,166 verdiend is.

Het feit dat je als ondernemer bezig bent met rentabiliteit geeft aan dat je er goed bovenop zit. De volgende onderwerpen vind je misschien ook interessant; exploitatiebegroting en solvabiliteit.

Top 5 Beste Zakelijke Leningen

1. Bridgefund

Swishfund zakelijk krediet

3.Swishfund

Kredietvooruit logo

4.Kredietvooruit

 • Tip voor onze lezers: Vraag altijd offertes aan bij meerdere aanbieders. Het kan zijn dat de ene partij je wel accepteert terwijl een andere partij dat niet doet.

Wat is een goed rentabiliteitspercentage?

Wat een goed rentabiliteitspercentage is hangt af van het soort rentabiliteit dat wordt berekend. Onderstaand zetten we de rentabiliteitssoorten en hun gewenste percentages voor je op een rijtje!

 • Rentabiliteit eigen vermogen
  Het percentage rentabiliteit eigen vermogen ligt onder gewenste omstandigheden tussen de 5% en 15%. Dit percentage kan echter ook hoger uitvallen. Hoe hoger het rentabiliteitspercentage eigen vermogen, des te winstgevender het bedrijf!
 • Rentabiliteit vreemd vermogen
  Het rentabiliteitspercentage vreemd vermogen houd je het liefst zo laag mogelijk. Want: hoe hoger het percentage, hoe meer rente je betaalt. Het liefst houd je dit percentage onder de 10%.
 • Rentabiliteit totale vermogen
  Het gewenste rentabiliteitspercentage totale vermogen is afhankelijk van het soort bedrijf en hoe oud het bedrijf is. Zo wordt bij jongere bedrijven een lager percentage geaccepteerd omdat zij nog in hun groeifase verkeren. Een gezond percentage ligt tussen de 5% en 10%.

Hoe kun je jouw rentabiliteit verbeteren?

Wanneer je jouw rentabiliteit wil verbeteren zijn er een verschillende acties die je kunt ondernemen. Onderstaand zetten we ze voor je op een rijtje!

Kosten verlagen door bijv. slim in te kopen of te wisselen van leverancier. Zo kan je meer halen uit dezelfde hoeveelheid inkomsten.

Omzet verhogen door bijv. de winstmarge te optimaliseren. Zo genereer je meer inkomsten met dezelfde kosten.

Aantrekken van vreemd vermogen zoals een kortlopend zakelijk krediet om met dit extra vermogen de uiteindelijke winsten te vergroten.

Kijk eens kritisch naar je debiteurenbeleid, er zijn vaak vele manieren om debiteuren sneller te laten betalen.

Veelgestelde vragen

Waarom rentabiliteit berekenen?

Het berekenen van de rentabiliteit van een onderneming geeft je een inzicht in de winstgevendheid van de onderneming. Deze kan je vergelijken met afgelopen jaren of andere ondernemingen.

Waarom is een goede rentabiliteit belangrijk?

Een goede rentabiliteit is belangrijk om investeerders te werven. Het is voor geldschieters aantrekkelijker te investeren in organisaties met een hogere rentabiliteit omdat deze meer zekerheid bieden. 

Over de auteur Onno

Mijn naam is Onno en ik ben een van de oprichters van ThinkRich.nl. Ik heb op mijn 18e verjaardag voor het eerst een aandeel gekocht en beleg sindsdien al jaren in aandelen, obligaties en ETF’s bij verschillende banken en brokers. Omdat ik het leuk vind om mensen hierover te informeren, schrijf ik over alles wat jij moet weten om te beginnen met beleggen. In mijn artikelen geef in duidelijke taal uitleg over de beurs, soorten beleggingen en manieren waarop jij meer uit je vermogen kunt halen.

Andere bekeken ook:

>