Privacybeleid

Wij respecteren de privacy van bezoekers van deze website en zorgen ervoor voor dat de persoonlijke informatie die je ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt op een wijze die in overeenstemming is met de privacywet.

I. Verwerking persoonsgegevens

Onder persoonsgegevens verstaan wij gegevens die op een identificeerbaar persoon betrekking hebben en die (1) u ons zelf geeft (2) die wij aan u toewijzen voor het gebruik van onze producten en diensten (3) die wij verkrijgen door het gebruik van onze producten en diensten (4) die we via derden hebben ontvangen.

Onder ‘verwerking van gegevens’ verstaan we elke verwerking van persoonsgegevens (o.a. het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, actualiseren, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verspreiden of op eender welke manier ter beschikking stellen, samenbrengen, combineren, archiveren, wissen of uiteindelijk vernietigen).

II. Doeleinden verwerking persoonsgegevens

We verwerken persoonsgegevens voor diverse doeleinden, waarbij telkens enkel de gegevens worden verwerkt die noodzakelijk zijn om het beoogde doel te realiseren. Jouw persoonsgegevens worden door ons verwerkt voor de volgende doeleinden:

 1. Het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten ter zake het leveren van producten en diensten. Dit betreft het beheer van de klantenadministratie met het oog op het bezorgen van producten of het verlenen van diensten, zoals het beheer van jouw abonnement en het verzenden en bezorgen van een aangekocht product;
 2. Het beheren van de uit de overeenkomst voortvloeiende relaties (zoals de bezorgdienst en facturatiedienst);
 3. Het uitvoeren van activiteiten gericht op de vergroting van het klantenbestand (marketingdoeleinden);
 4. Marktonderzoek en analyse: het optimaliseren van de websitepagina’s, producten en diensten;
 5. Het voldoen aan wettelijke verplichtingen. Wij kunnen wettelijk verplicht zijn of worden om bepaalde persoonsgegevens van jou te bewaren en/of mee te delen aan overheidsinstanties (bijvoorbeeld in het kader van een politioneel of gerechtelijk onderzoek);
 6. Het doen van studies, testen en het bijhouden van statistieken voor o.a. trendanalyse. Wij kunnen anonieme gegevens gebruiken om bijvoorbeeld intern en extern te rapporteren over het gebruik van onze diensten gebruik is gemaakt. De gegevens die hierbij gebruikt worden zijn niet terug te brengen tot op het niveau van een identificeerbaar individu. De informatie die wij uit deze analyses halen, gebruiken wij om ons huidige producten- en diensten en onze processen te evalueren en deze aan te passen op grond van nieuwe ontwikkelingen;

Als je een contact- of aanmeldformulier op de website invult of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die je ons toestuurt bewaart zolang als voor de aard van het formulier of de inhoud van jouw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

De gegevens die zoals hierboven beschreven verzameld worden kunnen met elkaar gecombineerd worden om onze aanbiedingen, producten en/of diensten beter af te stemmen op jouw persoonlijke behoeften. Jouw persoonsgegevens kunnen verrijkt of aangevuld worden met extra gegevens, die ofwel publiek beschikbaar zijn ofwel afkomstig van externe partners of dataleveranciers.

Wij gebruiken jouw persoonsgegevens:

 • Wanneer jij toestemming hebben gegeven;
 • In het kader van de voorbereiding of uitvoering van een contract of overeenkomst;
 • Om te voldoen aan wettelijke bepalingen waaraan wij zijn onderworpen;
 • Wanneer wij daarvoor een gerechtvaardigd belang hebben, in welk geval wij steeds streven naar een evenwicht tussen dat belang en het respecteren van de privacy van de betrokkene.

III. Verstrekking gegevens aan derden

Wij verstrekken jouw persoonsgegevens niet zonder jouw expliciete toestemming aan derden behalve indien hiervoor een wettelijke grondslag bestaat of ter uitvoering van jouw bestelling zoals aan het de onderneming die de bezorging verzorgt en/of de onderneming die de facturering verzorgt.

IV. Klikgedrag en bezoekersgegevens

Op deze website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden. In dit kader kan met name het IP-adres van je computer, de eventuele gebruikersnaam, het tijdstip van opvraging en gegevens die de browser van een bezoeker meestuurt, worden geregistreerd en worden gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Tevens optimaliseren wij hiermee de werking van de website. Wij proberen deze gegevens zo veel mogelijk te anonimiseren. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt.

V. Google analytics en Statcounter

Wij maken gebruik van Google Analytics en Statcounter om bij te houden hoe gebruikers deze website gebruiken en hoe effectief onze advertenties bij de zoekresultaatpagina’s zijn (het aantal bezoekers per periode, meest populaire webpagina’s en duur van het bezoek op de website). De persoonsgegevens worden in dit kader geanonimiseerd en zijn dan niet meer herleidbaar tot een individueel persoon. De verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van je computer, overgebracht naar en door Google en Statcounter opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.

Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie, alsook het specifieke privacybeleid van Google Analytics en de website van Statcounter. Google gebruikt de informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over deze website aan ons te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op.

VI. Paypro

Indien je een product bij ons koopt worden jouw betaalgegevens opgeslagen bij Paypro. In de privacyverklaring van Paypro kun je lezen wat zij met deze gegevens doen en voor welk doel ze de gegevens gebruiken.

VII. Facebook en Youtube

Op deze site zijn knoppen opgenomen om pagina’s te kunnen promoten of delen op sociale netwerken Facebook en Twitter. Deze knoppen worden gerealiseerd door een code die wordt aangeleverd door Facebook en Twitter zelf. Deze code plaatst onder meer een cookie.

Lees de privacyverklaring Facebook en Youtube om te zien wat zij met jouw persoonsgegevens doen.

VII. Nieuwsbrief

Wij bieden een nieuwsbrief waarmee wij geïnteresseerden willen informeren over nieuws op het gebied van onze producten en diensten en aanverwante zaken. Iedereen die zich ingeschreven heeft op de nieuwsbrief kan gecontacteerd worden. De persoonsgegevens van degenen die zich inschrijven op onze nieuwsbrief worden opgeslagen in een database in de e-mailmarketing provider Active Campaign. Hierbij worden voornamen en e-mailadressen van bezoekers die toegang tot een bepaalde omgeving of product wensen (bijvoorbeeld doch niet uitsluitend: het verkrijgen van een gratis weekmenu, het inzien van de score van een quiz of het aankopen van producten). Iedereen die zijn/haar naam en e-mailadres via deze weg opgeeft wordt ingeschreven op de klantenlijst en ontvangt de nieuwsbrief. Je e-mailadres wordt dus alleen met jouw expliciete toestemming of indien je een gratis product aanschaft bij ons, toegevoegd aan de lijst van abonnees. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee je je kunt afmelden. Het abonneebestand van de nieuwsbrief wordt niet aan derden verstrekt.

IX. Cookies

Wij maken gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door je browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Voor het verkrijgen van data van bezoekers via Google Analytics en Statcounter worden cookies gebruikt.

Ook wanneer je op onze site komt via een affiliatie wordt er direct een cookie opgeslagen op je computer. Deze cookie heeft als functie het belonen van de juiste affiliatie met een commissie bedrag wanneer de bezoeker overgaat tot aankoop. Wij gebruiken cookies om jouw instellingen en voorkeuren te onthouden. Je kunt deze cookies uitzetten via je browser.

Via onze website worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op.

X. Recht inzage en correctie van gegevens

Indien je een relatie met ons bedrijf heeft, dan heb je na schriftelijk verzoek de mogelijkheid je persoonlijke gegevens in te zien. Indien het door ons verstrekte overzicht onjuistheden bevat, kun je ons schriftelijk verzoeken de gegevens te wijzigen (verwijdering is alleen mogelijk indien de gegevens niet meer relevant zijn). Daarnaast kun je ons schriftelijk op de hoogte stellen indien je niet benaderd wilt worden met informatie over onze producten en diensten door dit te melden via onderstaand adres:

info@thinkrich.nl

Je kunt ook via ons online contactformulier contact met ons opnemen.

XI. Beveiliging

De gegevens die door ons verwerkt worden op bovengenoemde wijze zijn beveiligd. Wij nemen organisatorische en technische veiligheidsmaatregelen om jouw persoonsgegevens en privacy te beschermen. Dit om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging van gegevens die wij ontvangen te voorkomen. Dit betreft een inspanningsverbintenis en geen resultaatsverbintenis.

Wat betreft de internationale doorgifte van persoonsgegevens, beschermen wij jouw gegevens conform het beschermingsniveau vereist door de Europese regelgeving.

XII. Recht wijziging

Wij behouden ons het recht voor deze privacy statement aan te passen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd.

Mediavine Programmatic Advertising (Ver 1.1)

The Website works with Mediavine to manage third-party interest-based advertising appearing on the Website. Mediavine serves content and advertisements when you visit the Website, which may use first and third-party cookies. A cookie is a small text file which is sent to your computer or mobile device (referred to in this policy as a “device”) by the web server so that a website can remember some information about your browsing activity on the Website.

First party cookies are created by the website that you are visiting. A third-party cookie is frequently used in behavioral advertising and analytics and is created by a domain other than the website you are visiting. Third-party cookies, tags, pixels, beacons and other similar technologies (collectively, “Tags”) may be placed on the Website to monitor interaction with advertising content and to target and optimize advertising. Each internet browser has functionality so that you can block both first and third-party cookies and clear your browser’s cache. The "help" feature of the menu bar on most browsers will tell you how to stop accepting new cookies, how to receive notification of new cookies, how to disable existing cookies and how to clear your browser’s cache. For more information about cookies and how to disable them, you can consult the information at All About Cookies.

Without cookies you may not be able to take full advantage of the Website content and features. Please note that rejecting cookies does not mean that you will no longer see ads when you visit our Site. In the event you opt-out, you will still see non-personalized advertisements on the Website.

The Website collects the following data using a cookie when serving personalized ads:

 • IP Address
 • Operating System type
 • Operating System version
 • Device Type
 • Language of the website
 • Web browser type
 • Email (in hashed form)

Mediavine Partners (companies listed below with whom Mediavine shares data) may also use this data to link to other end user information the partner has independently collected to deliver targeted advertisements. Mediavine Partners may also separately collect data about end users from other sources, such as advertising IDs or pixels, and link that data to data collected from Mediavine publishers in order to provide interest-based advertising across your online experience, including devices, browsers and apps. This data includes usage data, cookie information, device information, information about interactions between users and advertisements and websites, geolocation data, traffic data, and information about a visitor’s referral source to a particular website. Mediavine Partners may also create unique IDs to create audience segments, which are used to provide targeted advertising.

If you would like more information about this practice and to know your choices to opt-in or opt-out of this data collection, please visit National Advertising Initiative opt out page. You may also visit Digital Advertising Alliance website and Network Advertising Initiative website to learn more information about interest-based advertising. You may download the AppChoices app at Digital Advertising Alliance’s AppChoices app to opt out in connection with mobile apps, or use the platform controls on your mobile device to opt out.

For specific information about Mediavine Partners, the data each collects and their data collection and privacy policies, please visit Mediavine Partners.

>