• Home
 • /
 • Blog
 • /
 • Pensioen
 • /
 • Pensioenbeleggen – Wat is het en hoe werkt het precies?

Ben jij al op de hoogte van de voordelen van pensioen beleggen? Elke Nederlander kan namelijk gebruik maken van belastingkorting op belegd vermogen op een pensioenrekening. Op het moment dat je je volledige pensioenruimte gebruikt, heb je maximaal belastingvoordeel.

Toch zijn er veel mensen die niet gebruik maken van hun volledige pensioenruimte. Zo laat je een flinke kans links liggen, want je betaalt zo te veel belasting.

Gelukkig is het tegenwoordig voor zowel ondernemers als werknemers mogelijk om alsnog die volledige pensioenruimte te benutten door te beleggen in een pensioenrekening. Hoe dat precies in elkaar steekt, leggen we in dit artikel haarfijn voor je uit! 


Wat is pensioenbeleggen?

In Nederland heb je na je pensioengerechtigde leeftijd recht op pensioen. Als ondernemer of ZZP'er bouw je dit zelf op, door bijvoorbeeld maandelijks geld te storten in een spaardeposito of door te beleggen.

Als werknemer wordt dit meestal via je werkgever al voor je gedaan, waarbij er maandelijks via een pensioenfonds geld wordt belegd voor jou.

Nu is het zo dat in er Nederland belastingvoordeel is voor geld dat bedoeld is voor jouw pensioen. Over het opgebouwde vermogen betaal je namelijk geen vermogensbelasting. Daarnaast mag je jouw jaarlijkse inleg voor jouw pensioen aftrekken van jouw inkomen in box 1, waardoor je minder belasting afdraagt tijdens je belastingaangifte.

Belastingsysteem Nederland

Nederland zou Nederland niet zijn als daar geen spelregels aan vastkleven. Er zit namelijk een grens aan hoeveel jij per jaar mag beleggen in een pensioenrekening met belastingvoordeel. Hieronder zetten we de belangrijkste voorwaarden van pensioenbeleggen voor je op een rij:

 • Je beleggingen worden jaarlijks gekocht via een geblokkeerde beleggingsrekening 
 • Je mag maximaal jouw beschikbare jaarruimte beleggen
 • Je ontvangt belastingvoordeel als je jouw jaarlijkse uitgaven voor het pensioenbeleggen opgeeft bij de inkomstenbelasting
 • Je mag jouw beleggingen op de geblokkeerde rekening pas na jouw pensioenleeftijd verkopen


Voor wie is pensioenbeleggen bedoeld?

Pensioenbeleggen kent dus veel fiscale voordelen, maar het beleggen gaat gepaard met een aantal voorwaarden. Nu is het zo dat iedereen kan pensioenbeleggen, maar dat niet iedereen evenveel bedrag mag beleggen. Hoe dat precies zit, leggen we hieronder uit.

Ondernemers en ZZP'ers

Laten we beginnen met de groep Nederlanders die het meeste profijt kunnen hebben van deze pensioenregeling: de ondernemers en ZZP'ers. Deze groep bouwt namelijk niet automatisch aanvullend pensioen op.

Binnen de regelgeving rondom pensioen opbouwen kunnen ondernemers gebruik maken van de jaarruimte op basis van de inkomsten van de laatste 7 jaren. Als jij dus de laatste 7 jaren niets hebt opgebouwd aan pensioen, kan je via deze regeling alsnog met terugwerkende kracht geld beleggen in pensioenrekening voor jouw pensioenopbouw.

Werknemers

Ook werknemers kunnen gebruik maken van de regelingen rond pensioenbeleggen. Voor werknemers wordt jaarlijks een maximumbedrag vastgesteld dat mag worden belegd in een pensioenfonds.

In Nederland mogen werknemers in Nederland tot een maximum jaarloon van €114.866 pensioen afdragen. Hier wordt de franchise, het bedrag waarover geen pensioen mag worden afgedragen, afgetrokken. Zo draagt een Nederlander maximaal €114.866 - €16.749 = €98.117 beleggen in een pensioenfonds.

Nu is het zo dat dit grotendeels door de werkgever wordt geregeld. Het interessante hierbij is dat het percentage dat jouw werkgever daadwerkelijk afdraagt per sector kan verschillen. Zo draagt de sector Horeca & Catering een lager bedrag af dan de sector Metaal & Techniek.

Toch heeft elke sector recht op dat maximale bedrag van €98.117 per jaar. Tegelijkertijd is dit natuurlijk een hoog salaris, dat lang niet gangbaar is. Daarom wordt er een maximum van 30% over jouw salaris gehanteerd. Toch ontstaat juist hier een jaarruimte waar werknemers gebruik van kunnen maken.

Door gebruik te maken van die jaarruimte en als je dat gaat beleggen in een fiscaal vriendelijk beleggingsfonds via een pensioenrekening, kan je ook als werknemer aanvullend pensioen opbouwen.


Voordelen pensioenbeleggen

 • Je kunt dezelfde rendementen behalen als met regulier beleggen, terwijl je meer belastingvoordeel ontvangt als regulier beleggen
 • Je kunt beleggingen in een pensioenrekening aftrekken van box 1
 • Je opgebouwde vermogen wordt vrijgesteld van vermogensbelasting
 • Na jouw pensioenleeftijd wordt er een lager belastingtarief gehanteerd voor vermogen
 • Het rendement van beleggen is hoger dan sparen

Nadelen pensioenbeleggen

 • Het opgebouwde bedrag is pas na jouw pensioenleeftijd boetevrij op te nemen
 • De regelingen rondom pensioen beleggen kunnen in de komende jaren veranderen
 • Je kan alleen jouw jaarruimte beleggen
 • Beleggen is risicovoller dan sparen
Brand New Day beleggen

Brand New Day 

 • Overzichtelijk aanbod met een duidelijke selectie aan aandelen- en obligatiefondsen
 • Mogelijkheid tot automatische risicospreiding bij beheerd beleggen
 • Ontzettend goede klantenservice

Hoe werkt pensioenbeleggen?

Het zal je ongetwijfeld opgevallen zijn dat er aardig wat haken en ogen verbonden zijn aan pensioenbeleggen. Er kleeft fiscaal voordeel aan het pensioenbeleggen, maar hoe je nu exact binnen de lijntjes kleurt, kan als complex worden ervaren.

Die complexiteit zit vooral verstopt in de verschillen tussen inkomens. Een ondernemer van 25 die voor zijn pensioen belegt, zal zichzelf in een andere financiele situatie bevinden dan een werknemer van 55.

Gelukkig is het zo dat er meerdere partijen zijn in Nederland die veel kopzorgen van je kunnen wegnemen. Het is namelijk zo dat je bijvoorbeeld bij Brand New Day zelf je jaarruimte kunt berekenen.

En het getal dat uit die berekening rolt, kan je vervolgens beleggen via een pensioenrekening. Doe dat tot jouw pensioendatum is bereikt, en je hebt zonder teveel moeite al gebruik gemaakt van de fiscale voordelen van pensioenbeleggen. Concreet doorloop je deze stappen om dat te realiseren:

Stap 1: open een pensioenrekening

Het beleggen voor jouw pensioen kan alleen via een pensioenrekening. Dit komt doordat zij andere regels van de belastingdienst moeten hanteren dan een rekening voor regulier beleggen rondom je inkomstenbelasting.

Hieronder hebben we een overzicht samengesteld met daarin de grootste partijen en de kosten van hun diensten:

Maanden

Vaste kosten

Variabele kosten

Brand New Day


0.59% per jaar

+ €45 aansluitkosten

0.50% per transactie


DEGIRO


0.375% per jaar

+ €150 exitkosten

0.0% per transactie


Meesman


0.4% - 0.5% per jaar


0.25% per transactie

( + €39 minder dan €10.000) 

Brightpensioen


€210 per jaar

+ 0.05% exitkosten

0.37% per transactie


Dexxi


0.8% per jaar

+ €25 afsluitkosten

0% per transactie


Evi Pensioenbeleggen€49 per jaar

+ €49 afsluitkosten

+ 0.61%

0.1% transactiekostenPensioenbeleggen.nl€24 per jaar

+ €35 afsluitkosten

+ 0.58%

0% per transactieRabobank


€20 per jaar

+ 0.61%

0% per transactie


Stap 2: bereken jaarruimte

De volgende stap is het berekenen van jouw jaarruimte. Dit is dus het bedrag dat je eigenlijk aan pensioen zou mogen opbouwen, maar wat niet door jouw werknemer volledig wordt gedaan. Dit geldt ook zo voor ondernemers.

Het berekenen van jouw jaarruimte kan makkelijk via deze link. Voor ondernemers komt hier nog eens bovenop dat je ook gebruik kunt maken van jouw jaarruimte van de laatste 7 jaar. Dit wordt dan de reserveringsruimte genoemd.

Stap 3: start met (beheerd) beleggen

Het beleggen via een pensioenrekening gaat gemakkelijker dan je denkt. Het is namelijk zo dat bijna alle pensioenrekeningen aan indexbeleggen doen. Zo krijg je binnen jouw pensioenrekening simpelweg een aantal pakketten waaruit jij zou kunnen kiezen.

Hierbij wordt er meestal een bepaalde verdeling tussen aandelen en obligaties aangehouden. Over het algemeen hebben pakketten met aandelen een hoger risicoprofiel, maar een hoog potentieel rendement. Obligaties hebben daarentegen een laag risicoprofiel, maar een laag rendement.

Het beleggen via een pensioenrekening wordt meestal gedaan via een automatische incasso. Zo komt deze vorm van beleggen dus het meest overeen met beheerd beleggen.

Hoe dichter je bij de afgesproken einddatum van jouw pensioenleeftijd komt, hoe meer de pensioenrekening zal gaan beleggen in obligaties. Sommige partijen geven hier meer keuzevrijheid in dan de andere.

De ene belegging is de andere niet. Daarom hebben we hieronder een overzicht gemaakt van de grootste partijen en wat zij precies aanbieden:

Best geteste pensioenrekening van dit moment:

DEGIRO beleggen

Type:

Actief

Kosten

0.38% per jaar

+ €150 exitkosten

Uniek

Meeste keuzevrijheid

Brand New Day beleggen

Type

Beheerd

Kosten

0.59% per jaar

+ 0.50% per transactie

Uniek

Overzichtelijke pakketten

 • Tip voor onze lezers: Bij Brand New Day doet aan automatische risico-afbouw. Hierdoor wordt jouw vermogen dichter bij de pensioenleeftijd verdeeld naar een groter aandeel in obligaties.

Stap 4: keer het opgebouwde vermogen uit op de pensioenleeftijd

Vanaf het moment dat je de eerste drie stappen hebt uitgevoerd, zul je tot je pensioenleeftijd stap 2 en 3 blijven herhalen. Je berekent na het ontvangen van jouw jaaropgave jouw jaarruimte en belegt het bedrag dat eruit rolt.

Op het moment dat je jouw pensioenleeftijd hebt bereikt, voer je stap 4 uit. In essentie wordt het vermogen dat jij hebt opgebouwd uitgekeerd. Ook hier is het zo dat Nederland uiteraard wat spelregels heeft verbonden aan het uitbetalen.

Stel je voor dat je door een gemiddelde inleg van €6000 per jaar en een rendement van 7%, wat overeenkomt met het gemiddelde rendement van de afgelopen 50 jaar, een vermogen van €260.000 hebt opgebouwd.

In dit geval mag je helaas niet die €260.000 in een keer opnemen. Het is zo dat dit bedrag wordt omgezet in een lijfrente, die vervolgens maandelijks aan jou wordt uitgekeerd. Voor die lijfrente kies je een looptijd tussen de 5 en 20 jaar.

Aangezien je na jouw pensioenleeftijd een lager belastingtarief betaalt voor vermogen in box 1, steek je op deze manier aardig wat belastingvoordeel in je zak. 


Pensioenbeleggen in je belastingaangifte

Om het maximale uit pensioenbeleggen te halen, is het van belang om goed op de hoogte te zijn van de kneepjes van het vak. En daarmee bedoelen we natuurlijk de belastingdienst.

Hierbij zijn er twee onderdelen in de belastingaangifte die jou belastingvoordeel kunnen opleveren:

Inkomsten in box 1

Jouw jaarlijkse inleg van jouw jaarruimte in jouw pensioenrekening kan je opvoeren als een uitgave in box 1. Hierdoor zijn jouw jaarlijkse inkomsten dus lager. Soms kunnen deze kosten jou net in een andere schijf plaatsen in het geval dat jouw salaris te hoog is. Hieronder staat dit goed weergegeven:

Schijf

Bedrag in €

Rente in %

1

Tot €39.398

37.07%

2

Vanaf €69.398

49.50%

Het is natuurlijk voordeliger om jouw inkomsten onder de €69.398 te houden, zodat je een lager belastingpercentage betaalt. Je kunt de kosten van het pensioenbeleggen dus opvoeren kosten, waardoor je inkomsten lager zijn.

Vermogen in box 3

Spaargeld, beleggingen en rendementen vallen binnen de derde pijler, box 3. Nu is het zo dat pensioenbeleggen in principe ook een belegging is - en dus vermogen. Als je vermogensbelasting betaalt, wordt vermogen voor jouw pensioen echter tot je pensioenleeftijd uitgezonderd.

Met andere woorden: je betaalt geen vermogensbelasting op het moment dat je geld voor jouw pensioen investeert. Hier staat anno 2022 een belastingpercentage van 31% tegenover. 


Wat is het rendement van pensioenbeleggen

Nu is het zo dat beleggen voor je pensioen een goed alternatief is van regulier beleggen, omdat de belastingen daarvoor - binnen de regels - gunstig zijn. Maar wat zijn nu de rendementen van pensioen beleggen?

In de afgelopen 50 jaren hebben beleggingen een gemiddeld rendement van zo'n 7%. Hierbij is het zo dat aandelen veel meer schommelen in hun rendement, want een aandeel kan qua rendement exploderen, maar ook net zo hard weer kelderen.

Rendement Brand new Day

Voor pensioenbeleggen wordt daarom veel vaker het indexbeleggen gebruikt om jouw pensioengat om te zetten in een flink inkomen op jouw pensioenleeftijd. Via indexbeleggen beleg je namelijk in een hele markt en niet in een enkel aandeel.

Hierbij worden verschillende risicoprofielen gehanteerd, waarbij een hoge mate van aandelen risicovoller is en een hoge mate van obligaties minder risicovol.

Hieronder hebben we een tabel met een aantal beleggingsproducten die worden aangeboden bij Brand New Day en de pensioenrekening van DEGIRO.

Brand New Day beleggen

Brand New Day 

 • Overzichtelijk aanbod met een duidelijke selectie aan aandelen- en obligatiefondsen
 • Mogelijkheid tot automatische risicospreiding bij beheerd beleggen
 • Ontzettend goede klantenservice

Wanneer moet je beginnen met pensioenbeleggen?

Het opbouwen van pensioen gebeurt voor de meeste werknemers al vanaf het moment dat zij in dienst treden bij hun werkgever. Voor ZZP'ers ligt de verantwoordelijkheid bij henzelf om pensioen op te bouwen.

Het is natuurlijk zo dat je het liefst zo vroeg mogelijk begint met het opbouwen van pensioen door te beleggen. Dit heeft alles te maken met het feit dat beleggingen op de lange termijn flink kunnen renderen.

Hoe eerder je begint, hoe meer tijd jouw inleg heeft om te groeien. Voor een goed pensioen kan je dus het best al zo vroeg mogelijk beginnen. 


Veelgestelde vragen

Hoeveel beleggen voor een goed pensioen?

Je kunt maximaal jouw jaarruimte beleggen om een goed pensioen op te bouwen. In Nederland geldt er een maximum van €98.117 per jaar dat je met belastingvoordeel mag beleggen bij een aanbieder van pensioenrekeningen.


Hoe werkt een pensioen beleggingsrekening?

Bij een pensioen beleggingsrekening wordt jouw jaarruimte bij de meeste partijen belegd in aandelen- en obligatiefondsen. Dit kan je elk jaar weer doen. Als jij jouw pensioenleeftijd hebt bereikt, wordt dit opgebouwde vermogen omgezet in een lijfrenteverzekering. Zo kan je na jouw pensioenleeftijd een inkomen opkopen bij de aanbieder.


Waar kan ik het beste pensioensparen?

Je kunt pensioensparen bij jouw bank, maar vaak goedkoper bij partijen als Brand New Day.

Over de auteur Onno

Mijn naam is Onno en ik ben een van de oprichters van ThinkRich.nl. Ik heb op mijn 18e verjaardag voor het eerst een aandeel gekocht en beleg sindsdien al jaren in aandelen, obligaties en ETF’s bij verschillende banken en brokers. Omdat ik het leuk vind om mensen hierover te informeren, schrijf ik over alles wat jij moet weten om te beginnen met beleggen. In mijn artikelen geef in duidelijke taal uitleg over de beurs, soorten beleggingen en manieren waarop jij meer uit je vermogen kunt halen.

Andere bekeken ook:

>