Naast gewone aandelen kan een bedrijf er ook voor kiezen om preferente aandelen uit te geven. Dit soort aandelen worden kortweg ook wel prefs genoemd. Maar wat is nu eigenlijk het verschil tussen preferente en gewone aandelen? In dit artikel leggen we het aan je uit.

Wat zijn preferente aandelen?

Preferente aandelen hebben 2 doelen: het financieren van een onderneming of het beschermen van een onderneming. Vaak worden preferente aandelen niet gelinkt aan het bedrijfsresultaat. Rendement op preferente aandelen wordt uitgekeerd voor normale aandelen. 


Het voordeel van Preferente aandelen

Als je in het bezit bent van een preferent aandeel, dan heb je een streepje voor op de belegger die een gewoon aandeel bezit. Het voordeel schuilt vooral in een vooraf vaststaand dividend dat meestal aan de preferente variant is gekoppeld.

In veel gevallen is dit een percentage van de nominale waarde van het aandeel. Dus stel dat belegger een preferent aandeel met een nominale waarde van 1.000 euro en een vaststaand dividend van vijf procent in zijn bezit heeft, dan kan hij er elk jaar op rekenen dat hij 50 euro aan dividend ontvangt, zolang het bedrijf winst maakt. Hoe hoog of hoe laag die winst in het desbetreffende boekjaar is geweest maakt daarbij uit

Als eerste dividend ontvangen

De preferente aandeelhouder profiteert ook van een paar andere voordelen. Zo zal hij altijd als eerste zijn dividend ontvangen. Dus nog voor het dividend aan de gewone aandeelhouders wordt uitgekeerd.

Daarnaast is zijn positie beter beschermd als het bedrijf onverhoopt failliet gaat. In zo’n geval kan hij als eerste aanspraak maken op een eventuele restuitkering. Pas als de preferente aandeelhouders hun deel daarvan hebben gekregen kunnen beleggers met gewone aandelen er een beroep op doen.

Cumulatief preferent beschermt bij negatieve bedrijfsresultaten

Naast de (normale) preferente variant bestaan er ook cumulatief preferente aandelen. Dit soort aandelen bieden nòg meer voordelen voor de belegger.

Ook in dit geval wordt er meestal een vast dividendpercentage over de nominale waarde van het aandeel uitgekeerd, maar de houder van deze variant blijft ook recht op dat dividend houden op het moment dat een bedrijf aan het einde van het boekjaar verlies heeft gemaakt.

In dat geval schuift de dividendbetaling door naar het jaar waarin het bedrijf wel weer winst maakt en wordt het uitgestelde dividend met terugwerkende kracht alsnog uitbetaald. Net als bij een normaal preferent aandeel ontvangen de bezitters van de cumulatieve variant hun dividend vóórdat er aan gewone aandeelbezitters dividend wordt uitgekeerd.

Nadelen van Preferente aandelen

In eerste instantie klinkt beleggen in preferente aandelen misschien aanlokkelijk, maar aan deze variant kleven ook enkele nadelen. Het eerder genoemde vaste dividend kan ook nadelig uitpakken op het moment dat het bedrijf flinke winsten maakt.

In dat geval profiteer je daar van mee via een hoger dividend. Je vergoeding blijft steken op het vooraf vastgestelde bedrag per aandeel. Je hebt weliswaar het recht om bij een faillissement nog voor de gewone aandeelhouders aanspraak te maken op een eventuele restuitkering, maar dat betekent natuurlijk niet dat deze vorm van beleggen helemaal risicovrij is.

Lang niet elk bedrijf geeft preferente en/of cumulatief preferente varianten van hun aandelen uit. Het is vaak een kwestie van goed zoeken om ze te kunnen vinden. Dat komt ook omdat deze aandelen vaak duurder zijn dan gewone aandelen en ze ook lastiger verhandeld kunnen worden.

Daarnaast is er over preferente en cumulatief preferente aandeelkoersen in de regel weinig informatie te vinden, waardoor je voor jezelf geen duidelijk beeld kunt krijgen van het beleggingsproduct dat je mogelijk wilt kopen. Enkele Nederlandse bedrijven die dit soort aandelen uit hebben gegeven zijn onder meer Unilever, ABN AMRO en Gamma.

De Nederlandse preferente aandelenmarkt is overigens zeer beperkt. Voor een groter en diverser aanbod op dat vlak moet je eigenlijk vooral in de Verenigde Staten van Amerika zijn.

>