Wat zijn preferente aandelen? 

Preferente aandelen zijn aandelen waarvan het dividend eerder wordt uitbetaald (en soms meer) dan bij reguliere aandeelhouders. Preferente aandeelhouders krijgen meestal een vast percentage dividend, terwijl gewone aandeelhouders een variabel dividend ontvangen. Niet alle bedrijven geven preferente aandelen uit en vaak zijn er niet veel preferente aandelen beschikbaar.

Preferente aandelen in het kort

  • Preferente aandelen zijn aandelen waarvan het dividend eerder wordt uitbetaald (en soms extra dividend) dan bij gewone aandeelhouders
  • Er zijn drie verschillende soorten preferente aandelen, namelijk financieringspreferente aandelen, cumulatief preferente aandelen en beschermingspreferente aandelen.
  • Preferente aandelen zijn geschikt voor beleggers die voor een lager risico willen beleggen in een aandeel, maar wel willen meedelen dividendaandelen.

Kenmerken van preferente aandelen

Een preferent aandeel is om verschillende redenen een bijzonder aandeel in vergelijking met gewone aandelen. Bij een preferent aandeel - het woord zegt het al - word een preferent aandeel geprefereerd boven normale aandelen.

Met andere woorden: voorrand. Zo krijgen preferente aandelen voorrang in bijvoorbeeld het ontvangen van dividend. Dat niet alleen, want in tegenstelling tot gewone aandelen krijgen preferente aandelen een vast percentage dividend.

Nu lijkt het zo dat preferente aandelen aantrekkelijker zijn dan gewone aandelen, maar dat is niet helemaal waar.

Preferente aandelen zijn eigenlijk een hybride vorm van aandelen die schommelen tussen gewone aandelen en obligaties. Dit soort preferente aandelen worden eigenlijk alleen uitgegeven door bedrijven die met hoge nood op zoek zijn naar investeerders.

Het feit dat preferente aandelen een vast dividend moeten uitbetalen aan preferente aandeelhouders, is voor een bedrijf immers ongunstig. Wat als het bedrijf het een bepaalde periode slechter doet? Dan moeten ze alsnog een vast dividend uitbetalen aan preferente aandeelhouders.

Om die reden komen preferente aandelen in Nederland niet veel voor. In de Verenigde Staten komen preferente aandelen vaker voor. Op de Nederlandse beurs vind je onder andere preferente aandelen bij de volgende beursgenoteerde bedrijven:

  • ABN AMRO

  • Koninklijke BAM

  • Unilever

Verschillende soorten preferente aandelen

Preferente aandelen komen in verschillende soorten en maten. Dat heeft alles te maken met de verschillende rechten die preferente aandeelhouders krijgen op het moment dat ze een preferent aandeel in bezit hebben. We zetten ze hieronder voor je op een rijtje:

Financieringspreferente aandelen

Financieringspreferente aandelen komen voor bij bedrijven die nadrukkelijk op zoek zijn naar investeringen. Bij dit soort aandelen wordt er een vast rentepercentage afgesproken, waarbij je dus geen dividend ontvangt, maar er rendement uitgekeerd wordt.

Dit rendement staat los van de ontwikkelingen van het bedrijf, maar kan bijvoorbeeld gebaseerd zijn op de algehele rentevoet in een land.

Dit type preferente aandelen krijgt voorrang in de uitbetaling ten opzichte van andere aandelen.

Cumulatief preferente aandelen

Cumulatief preferente aandelen zijn aandelen waarbij de aandeelhouders altijd recht houden op dividend. Op het moment dat een bedrijf niet in staat is om dividend uit te keren, hebben gewone aandeelhouders pech.

Cumulatief preferente aandeelhouders niet. Zij krijgen altijd hun dividend uitbetaald.

Beschermingspreferente aandelen

Dit preferente aandeel heeft als doel het beschermen van de onderneming tegen overnames. Bij deze preferente aandelen zorg je simpelweg ervoor dat de verdeling van aandelen in de goede handen blijft.

Wat zijn de voordelen van preferente aandelen?

Wat zijn preferente aandelen in het perspectief van de onderneming? Juist, een vraag naar financieringen.

En dat geeft beleggers een interessante positie, want die hebben het geld dat de onderneming nodig heeft. Juist daarom hebben preferente aandelen zo'n interessante constructie in vergelijking met gewone aandelen.

In gewone aandelen zit misschien meer potentie, want de uitkering van dividend staat los van afspraken die je bij preferente aandelen maakt.

Reguliere aandeelhouders hebben bijvoorbeeld als voordeel dat zij stemrecht hebben binnen het bedrijf en eenvoudig hun aandeel kunnen doorverkopen. Preferente aandeelhouders niet.

Laten we de voor- en nadelen van preferente aandelen eens op een rijtje zetten:

  • Reguliere aandeelhouders ontvangen variabel dividend, terwijl preferente houders een vast dividendpercentage ontvangen
  • Bij reguliere aandelen heb je stemrecht, bij preferente aandelen niet
  • Bij preferente aandelen heb je voorrang op de uitbetaling van zowel dividend als verkoop, en bij gewone aandelen sta je op de tweede plaats

Kunnen we dan zeggen dat converteerbare preferente aandelen beter zijn dan normale aandelen? Dat is lastig te zeggen. Aan beide vormen kleven duidelijke voor- en nadelen.

Wel is duidelijk dat de converteerbare preferente aandelen minder vaak voorkomen. En misschien heeft dat wel een duidelijke reden.

Andere bekeken ook:

>