Wat is Yield To Maturity (YTM)? 

Yield to Maturity geeft aan wat het rendement van een obligatie is vanaf het moment van aankoop tot en met het einde van de looptijd. Als we de term vanuit het Engels naar het Nederlands omzetten, dan komt de vertaling ‘opbrengst over de looptijd’ het dichtstbij.

Drie belangrijke rekenfactoren bij YTM

Bij het berekenen van de yield to maturity wordt rekening gehouden met drie factoren. Allereerst is dat natuurlijk de aankoopprijs van de obligatie. Heb je het geluk dat de koers van je gekochte obligatie gedurende de looptijd stijgt, dat heeft dat natuurlijk ook een rechtstreeks positief effect op de ytm ervan.

De tweede factor is de rentecoupon die aan de obligatie is gekoppeld. Omdat vanaf het moment van uitgifte al vastgesteld wordt wat de rentevergoeding op de desbetreffende obligatie gedurende de volledige looptijd wordt, is meteen goed duidelijk wat voor rendement je op dat vlak tegemoet kunt zien.

Tenslotte speelt de hoofdsom van de obligatie een belangrijke rol bij het berekenen van de yield to maturity. Als je de obligatie namelijk tot het einde van de looptijd in je beleggingsportefeuille houdt, dan krijg je op dat moment de hoofdsom ervan weer volledig terugbetaald.

Zelf de yield to maturity berekenen

Je zou weliswaar met de drie zojuist genoemde elementen zelf aan de slag kunnen gaan om de yield to maturity van een obligatie te berekenen, maar in vrijwel alle gevallen heeft de bank of broker dit werk al voor je gedaan. Op die manier heb je meteen goed zicht op het te verwachten rendement.

Wil je toch echt graag zelf de berekening uitvoeren, dan kun je dat het makkelijkst in Excel doen, door daar de RATE-, IRR- of YIELD-functie te gebruiken. Daarmee berekent het programma automatisch de juiste yield to maturity voor je.

Perfect voor vergelijkingen

De yield to maturity van obligaties wordt vooral gebruikt om ze gemakkelijk onderling met elkaar te kunnen vergelijken. Vind je het lastig om uit het grote investeringsaanbod de juiste obligatie(s) te kiezen, dan zou een blik op de ytm ervan mogelijk de doorslag voor een aankoopbeslissing kunnen geven.

Aangezien bij vrijwel alle investeerders het behalen van een zo hoog mogelijk rendement het uiteindelijke doel is, kun je dankzij de yield to maturity snel zien welke obligatie je uiteindelijk het meest oplevert.

Maar pas op… Zomaar lukraak obligaties kopen met het hoogste yield to maturity is niet bepaald verstandig. Een hoger rendement betekent namelijk ook meestal dat je een hoger risico loopt.

Bijvoorbeeld dat het bedrijf of land waar je je geld via een obligatie aan uitgeleend hebt in de financiële problemen komt, waardoor je (een deel van) de hoofdsom niet meer terugkrijgt. Doe dus ook altijd uitgebreid aanvullend onderzoek voordat je daadwerkelijk een aankoop doet, zodat je echt goed op de hoogte bent van alle mogelijke risico’s die je loopt.


Andere bekeken ook:

>