Wat is year to date? 

Year to date - afgekort tot YTD- is de periode vanaf 1 januari tot en met de dag van vandaag. Deze specifieke tijdvakken worden vooral door brokers en vermogensbeheerders gebruikt om onder meer de rendementen tussen verschillende beleggingsportefeuilles objectief met elkaar te kunnen vergelijken

De betekenis van Year to date

De Engelstalige term ‘year to date’ kun je regelmatig tegenkomen als je het koersverloop van bijvoorbeeld aandelen van een specifiek bedrijf bekijkt. De term wordt ook regelmatig afgekort tot alleen maar de letters ytd.

In wezen wordt er niets anders mee bedoeld dan de periode vanaf 1 januari tot en met de dag van vandaag. Deze specifieke tijdvakken worden vooral door brokers en vermogensbeheerders gebruikt om onder meer de rendementen tussen verschillende beleggingsportefeuilles objectief met elkaar te kunnen vergelijken. Het is ook een handige methode om op die manier bijvoorbeeld de rendementsresultaten van bedrijven in een bepaalde bedrijfssector naast elkaar te leggen om zo te kunnen ontdekken welke onderneming op dat vlak gedurende het jaar het beste heeft gescoord.

Soortgelijke termen

Naast de ytd betekenis worden er in de financiële wereld ook nog een aantal andere soortgelijke termen gebruikt. Ook deze specifieke termen worden voornamelijk ingezet om gemakkelijk het verschil in onderlinge rendementen op een bepaald vlak vast te kunnen stellen. We sommen ze hieronder voor je op.

QTD – quarter to date

De afkorting qtd verwijst naar de Engelstalige term ‘quarter to date’. In gewoon Nederlands komt het erop neer dat het begin van het kwartaal in dit geval de startdatum van de periode is en opnieuw de dag van vandaag het eindpunt. De startdata van het eerste tot en met het vierde kwartaal zijn overigens altijd 1 januari, 1 april, 1 juli en 1 oktober.

STD – start to date

De laatste in de rij is de afkorting std. Dit staat voor het Engelse ‘start to date’. Hiermee wordt de periode vanaf de start van het bedrijf tot aan de dag van vandaag aangeduid.

Of het betreft de periode vanaf het moment dat aandelen van een bepaalde onderneming voor de eerste keer op de beurs werden verhandeld tot aan de dag van vandaag.

Andere bekeken ook:

>