Wat is een CFD? 

In dit artikel ontdek je wat een CFD precies is en waar je op moet letten. 
CFD staat voor ‘Contract For Difference’. Het is een contract tussen een koper en een verkoper, waarmee je als belegger kunt speculeren op een koersstijging en – verrassend – zelfs op een koersdaling van een onderliggend financieel product. Dit onderliggend financieel product kan bestaan uit aandelen, obligaties, grondstoffen, valuta enzovoorts. Je koopt deze onderliggende producten niet aan, maar je sluit wel een contract af waarbij je winst probeert te halen uit een stijging of daling van de koers. Als je een CFD op aandelen bezit, ben je dus geen eigenaar van de aandelen zelf, maar kun je wel geld verdienen door op het juiste ogenblik een CFD te kopen of te verkopen. Omdat je het onderliggende product niet hoeft aan te kopen, kun je door het investeren van een relatief klein bedrag toch een grote winst maken. Dit noemt men het hefboomeffect bij het handelen in CFD’s.


Wat zijn CFD's op aandelen?

Bij een CFD op aandelen speculeer je op een stijging of een daling van de waarde van de gekozen aandelen. Je betaalt bij aankoop van een CFD een bepaalde marge, meestal tussen 10% en 20% van de aandelenwaarde. Als je een CFD terug verkoopt, wordt gekeken naar de koers van de aandelen op dat ogenblik. Het verschil in waarde van de aandelen tussen het moment van aankoop en verkoop van de CFD bepaalt jouw winst of jouw verlies. Je investeert een relatief kleine marge, maar je kunt op deze manier potentieel grote winsten maken of een groot verlies lijden. Men spreekt daarom over een hefboomeffect: met een hefboom kan men eveneens met een kleine kracht zeer grote gewichten tillen. Een CFD is een financieel hefboomproduct. Omwille van het hefboomeffect brengt beleggen in CFD’s risico’s met zich mee, waarvan de belegger zich terdege bewust moet zijn.

Long gaan met CFD’s

Met CFD’s op aandelen kun je potentieel winst maken bij zowel een stijgende als een dalende aandelenkoers. Wanneer je als belegger verwacht dat de koers van aandelen gaat stijgen, open je een CFD op deze aandelen. Je opent een rekening bij een handelaar in CFD’s (een zogenaamde broker) en je stort een marge op deze rekening. Als je bijvoorbeeld een CFD afsluit voor 100 aandelen van 10 euro met een marge van 13%, dan stort je (100 x 10) x 0,13 = 130 euro op je rekening bij de broker. Je verkoopt de CFD terug als de koers is gestegen. Het verschil tussen de waarde van de aandelen bij verkoop en bij aankoop is je winst. Veronderstel dat de waarde van de aandelen is gestegen naar 11 euro, dan maak je een winst van (100 x 11) - (100 x 10) = 100 euro. Als de koers onverwacht is gedaald in plaats van gestegen, maak je verlies. Stel dat de koers is gedaald naar 9,5 euro, dan incasseer je een verlies van (100 x 10) - (100 x 9,5) = 50 euro. Deze manier van handelen in CFD’s noemt men ‘long gaan’. Je wordt nooit de eigenaar van de aandelen, maar je stort bij het aangaan van de CFD wel een bepaalde marge op de waarde van de aandelen.

Short gaan met CFD’s: speculeren op een koersdaling

In plaats van ’long gaan’ met CFD’s kun je ook ’short gaan’. Je speculeert in dit geval op een daling van de aandelenkoers. Verwacht je dat de koers van bepaalde aandelen gaat dalen, dan verkoop je een CFD op die aandelen, hoewel je die CFD vreemd genoeg niet bezit. Bij short gaan maak je de afspraak met jouw broker dat je op dit ogenblik een CFD ’verkoopt’ en dat je deze na een bepaalde tijd terug aankoopt. Je betaalt bij deze ’verkoop’ weer een bepaalde marge op de waarde van de onderliggende aandelen. Die marge kun je beschouwen als een soort onderpand, zodat jouw broker er zeker van is dat je de CFD in de toekomst terug zult aankopen. Na een bepaalde tijd koop je de CFD terug aan. Het verschil in waarde van de onderliggende aandelen tussen het tijdstip van verkoop (in het begin) en het tijdstip van aankoop (op het einde) bepaalt je winst. Is de koers van de aandelen daadwerkelijk gezakt bij aankoop, dan maak je in dit geval winst. Bij een onverwachte stijging van de koers incasseer je een verlies.

Marges op CFD’s

CFD’s zijn financiële producten met een hefboomeffect. Typisch bij dit soort producten is dat er sprake is van marges. Een marge is een bepaalde fractie van de waarde van de onderliggende aandelen of van andere financiële producten. Bij CFD’s heb je enerzijds een initiële marge nodig om een positie te openen (dus om een CFD aan te gaan) en anderzijds een onderhoudsmarge om deze positie te behouden. Als je bijvoorbeeld een CFD koopt op 100 aandelen van 50 euro, is de totale waarde van de onderliggende aandelen 5000 euro. Je stort hiervan slechts een fractie, bijvoorbeeld 20% = 1000 euro, om de CFD aan te gaan. Om er zeker van te zijn dat je ook eventuele verliezen kunt dekken, bestaat er ook een zogenaamde onderhoudsmarge. Als een positie verlieslatend begint te worden, is het mogelijk dat het saldo op je account bij je broker niet meer voldoende om dit verlies te dekken. Je broker vraagt dan om geld bij te storten op je rekening om je onderhoudsmarge op peil te houden. Deze vraag van je broker noemt men een ’margin call’.

Stop-loss om grote verliezen te voorkomen

Door het hefboomeffect kun je potentieel grote verliezen maken bij het beleggen in CFD’s. Om je te beschermen tegen grote verliezen, kun je een zogenaamde stop-loss plaatsen. In dat geval geef je je broker de opdracht om je CFD onmiddellijk te verkopen wanneer je je marge niet meer op peil kunt houden om een verlies te dekken.

De voordelen van CFD’s

CFD’s kennen een aantal specifieke voor- en nadelen ten opzichte van meer bekende beleggingsproducten zoals aandelen.

  • Bij een aandeel is het niet mogelijk om te speculeren op een dalende koers. Je haalt alleen maar winst als de koers ervan stijgt en je de aandelen op het juiste moment verkoopt. Bij CFD’s kun je echter speculeren op een stijgende of dalende koers. Zelfs als de waarde van de onderliggende aandelen daalt, bereik je mogelijk nog winst door ‘short’ te gaan.
  • Je hoeft het volledige bedrag van het onderliggende financiële product (bijvoorbeeld aandelen) niet te betalen. Je hebt slechts een relatief klein bedrag nodig om potentieel veel winst te halen uit de koersveranderingen van een grote hoeveelheid aandelen. Daarom spreekt men over een hefboomeffect.
  • Het kopen of verkopen van CFD’s gaat op dezelfde manier als het kopen of verkopen van aandelen. Een paar muisklikken in het computerprogramma van jouw broker volstaan meestal.
  • CFD’s hebben geen vaste looptijd. Je koopt of verkoopt jouw CFD’s op het ogenblik dat dit voor jou het beste lijkt.

De nadelen van CFD’s

  • Wegens het hefboomeffect moet je mogelijk zeer grote verliezen incasseren, hoewel je slechts een kleine initiële marge hebt betaald. Deze grote verliezen kunnen wel beperkt worden door gebruik te maken van een ‘stop loss’.
  • Je wordt niet de eigenaar van het onderliggende financiële product. Bij CFD’s op aandelen betekent dit dat je de aandelen zelf nooit in je bezit krijgt en dus geen stemrecht hebt op de algemene aandeelhoudersvergadering van de organisatie. Je kunt via je CFD’s dus ook geen invloed uitoefenen op het beleid van het bedrijf.
  • Succesvol beleggen in CFD’s vereist wel wat inzicht en ervaring. Het is daarom minder aangewezen voor beginnende beleggers.

Andere bekeken ook:

>