Wat is een beleggingsplan? 

Een beleggingsplan is een plan waarin beleggers opschrijven hoeveel geld zij van plan zijn te beleggen, hoe lang ze dat consequent doen en in wat voor soort beleggingen dit wordt gedaan. 

Met behulp van een beleggingsplan zorgen beleggers ervoor dat ze over een langere periode consequent beleggen, zonder zich te laten leiden door emotie of schommelingen in de markt.

Een beleggingsplan stel je meestal vast voor meerdere jaren, maar kan door de jaren enigszins veranderen. Hoe stabieler jouw plan, hoe groter de kans dat je op de lange termijn een gunstig rendement behaalt. 

Hoe stel je een beleggingsplan op?

Voor het opstellen van een beleggingsplan bestaat er geen vaste blauwdruk. Elke belegger heeft namelijk een andere doelstelling voor ogen en zit in een andere financiële situatie. Toch kan je met behulp van bovenstaande punten een heel eind komen.

Budget

Allereerst is wordt het budget van jouw beleggingen opgenomen in een beleggingsplan. Dit komt grofweg overeen met hoeveel jij maandelijks of jaarlijks kunt beleggen, zonder dat dit ten koste gaat van jouw dagelijkse leven. Met andere woorden: hoeveel kan jij maandelijks op een comfortabele wijze beleggen?

Een voorbeeld hiervan is dat je maandelijks €100 belegt, zodat je per jaar €1200 belegt. 

Beleggingshorizon

Het tweede onderdeel dat je opneemt in je beleggingsplan is de beleggingshorizon. Deze beleggingshorizon zegt iets over de periode waarbinnen jij van plan bent te beleggen, die wordt uitgedrukt in jaren. Veel beleggers beleggen bijvoorbeeld om op de pensioengerechtigde leeftijd een aanvullend pensioen te hebben opgebouwd.

Een andere doelstelling kan zijn om te beleggen voor je kind, waarbij er een beleggingshorizon van zo'n 18 - 20 jaar wordt gehanteerd. 

Een voorbeeld van een beleggingshorizon kan 30 jaar zijn. In het geval van hierboven beleg je zo €1200 per jaar, waardoor je na deze 30 jaar dus €1200 x 30 jaar = €36.000 hebt belegd. 

Type belegging

Het laatste onderdeel van een beleggingsplan is het opnemen van het type belegging. Beleggingen hebben namelijk een verschillend risico. Zo zijn aandelen doorgaans risicovol, omdat de koers hiervan op de korte termijn veel schommeling kan vertonen. Obligaties zijn daarentegen minder risicovol, omdat de koers hiervan stabieler is. Het grootste verschil tussen aandelen en obligaties heeft zo invloed op jouw beleggingsplan.

Risicoprofiel van beleggingen

In het geval dat er een beleggingsplan wordt opgesteld voor de lange termijn, kan het verstandig zijn om te beleggen in ETF's. ETF's volgen namelijk een deel van de economie. Tegelijkertijd kan het verstandig zijn om meer in obligaties te beleggen, naarmate je dichter bij het einde van jouw beleggingshorizon komt. 

Deze verschillende beleggingen kan je passief of actief aankopen.

Bij passief beleggen kiest de belegger een partij die maandelijks automatisch voor jou belegt in een verschillende beleggingsfondsen, ETF's of aandelenpakketten. Het voordeel hiervan is dat het beleggen automatisch verloopt en je geen omkijken hebt hiernaar. Het nadeel is dat hier vaak kosten aan zijn verbonden.

Bij actief beleggen kiest de belegger een partij waarbij je zelf elke maand geschikte beleggingsfondsen, ETF's en aandelenpakketten uitkiest en aankoopt. Het voordeel hiervan is dat je zelf volledige controle hebt over de beleggingen en dat de kosten doorgaans lager zijn. Het grote nadeel is dat je hier wel elke maand actief mee bezig moet zijn, wat weer tijd in beslag zou kunnen nemen. 


Voorbeelden van beleggingsplannen

Budget

Beleggingshorizon

Type belegging

€100 per maand

30 jaar

Actief

95% in aandelen

5% in obligaties

Meer in obligaties als de 30 jaar bereikt wordt.

€300 per maand


10 jaar


Passief

100% in ETF's

Andere bekeken ook:

>