Wat is dividend? 

Dividend is de winst die een bedrijf uitkeert aan zijn aandeelhouders. Vaak wordt dividend op regelmatige basis uitgekeerd, echter hoeft dit niet noodzakelijk periodiek te zijn.

De betekenis van Dividend

Een bedrijf dat aandeelhouders heeft, kan ervoor kiezen om een deel van zijn winst uit te keren aan de aandeelhouders. Aandeelhouders zijn immers mede-eigenaars van een bedrijf.

Die uitkering wordt dividend genoemd. Een bedrijf is nooit verplicht om dividend uit te keren, maar kan er op die manier wel voor zorgen dat de bedrijfsaandelen aantrekkelijker worden voor beleggers. In veel gevallen ontvangen de aandeelhouders op regelmatige basis (bijvoorbeeld elk jaar) hun dividend, maar de uitkering van het dividend hoeft niet noodzakelijk periodiek te zijn.

Hoe werkt dividend

Dividend is dus een winstuitkering van een bedrijf aan de aandeelhouders. De leiding van een bedrijf kiest er al dan niet voor om een deel van de winst uit te keren. Sommige organisaties geven zelfs helemaal geen dividend. In dat geval wordt de winst helemaal geherinvesteerd in het bedrijf.

Bedrijven die wel dividend uitbetalen doen dit meestal om hun aandelen aantrekkelijker te maken en beleggers aan te sporen om veel aandelen van de organisatie te kopen. Zo komt de organisatie aan het nodige kapitaal om nieuwe investeringen te doen.

Dividend en aandelen

Op het eerste gezicht lijkt het niet zo interessant om aandelen te kopen van een bedrijf dat geen dividend biedt. Dergelijke organisaties investeren echter hun winst volledig terug in hun bedrijf, met de bedoeling om hun activiteiten verder uit te breiden en nog meer winst te maken. Hierdoor stijgt de waarde van de aandelen, zodat het voor een belegger wel een goede zaak kan zijn om aandelen te kopen van zo’n firma.

Langetermijnbeleggers die zich niet voortdurend willen bezighouden met aandelenkoersen, wensen meestal te investeren in aandelen die elk jaar een hoog en stabiel dividend opleveren. Dergelijke aandelen, meestal uitgegeven door bedrijven met een stabiele omzet en winst, noemt men dividendaandelen. Dividendaandelen zijn typisch afkomstig van bedrijven in een sector die niet erg snel groeit. Dergelijke bedrijven investeren niet veel in de uitbreiding van hun activiteiten en kunnen daarom een hoger dividend toekennen.

Uitgekeerd dividend

Wie aandelen wil kopen om elk jaar een zo hoog mogelijk dividend te verkrijgen, wenst uiteraard op voorhand een beeld te hebben van het verwachte dividend per aandeel. Om het dividend per aandeel te berekenen, deelt men het totale uitgekeerde dividend door het aantal uitstaande aandelen.

Het management van een organisatie bepaalt de hoogte van het totale uitgekeerde dividend. Dit kan een vast percentage van de winst zijn of afhangen van de investeringsplannen van het bedrijf. De aandeelhoudersvergadering moet de toekenning van het dividend goedkeuren.

De verschillende soorten dividend

Dividend hoeft niet noodzakelijk als cash geld uitbetaald te worden. Soms kiest een organisatie ervoor om nieuwe aandelen aan te bieden als dividend.

Cashdividend

Men spreekt over cashdividend als de waarde van het dividend in geld wordt uitbetaald. Dit is de meest voorkomende vorm van dividend.

Stockdividend

Soms wenst een organisatie dividend te geven in de vorm van nieuwe aandelen van het bedrijf. De aandeelhouders krijgen dus geen geld, maar ontvangen bijkomende aandelen van het bedrijf. In dit geval spreekt men over stockdividend. Bij bepaalde organisaties mogen de aandeelhouders zelf kiezen of ze cash- of stockdividend willen.

Interimdividend

Een zogenaamd interimdividend kun je beschouwen als een soort voorschot op het uiteindelijke dividend. Als een bedrijf een zeer grote winst maakt tijdens het boekjaar, kan het management beslissen om nog voor het einde van het boekjaar een interimdividend uit te keren. Dit is voor beleggers een signaal dat het goed gaat met een bedrijf en heeft vaak een stijging van de aandelenkoers tot gevolg.

Dividend en beleggen

Beleggers die dividendaandelen kopen streven uiteraard naar een zo hoog mogelijk dividendrendement. Het dividendrendement is gelijk aan het dividend per aandeel gedeeld door de koers van het aandeel, uitgedrukt als een percentage.

Al heel wat jaren is het dividendrendement in Europese landen hoger dan de rente. Op de uitkering van dividend moet echter wel belasting betaald worden. Deze belasting noemt men dividendbelasting (in Nederland) of roerende voorheffing (in België). Het bedrijf dat het dividend uitkeert, trekt deze belasting al direct af van het betaalde bedrag.

Andere bekeken ook:

>