Wat is de intrinsieke waarde van aandelen?

Als jij je afvraagt wat de intrinsieke waarde van aandelen is en hoe je deze berekent is dit artikel voor jou!

In dit artikel ontdek je alles wat jij moet weten over de intrinsieke waarde van aandelen. 

De intrinsieke waarde per aandeel het resultaat is van een deelsom waarbij het eigen vermogen door alle uitstaande aandelen van dat bedrijf wordt gedeeld. Het eigen vermogen van een bedrijf wordt overigens bepaald door in een som alle schulden van de bezittingen van het bedrijf af te trekken.

Gemakkelijk alle noodzakelijke financiële info vinden

Als je graag zelf de intrinsieke waarde van een aan de beurs genoteerd bedrijf te weten wilt komen, dan hoef je daar meestal niet ver voor te zoeken. Dit soort bedrijven zijn namelijk wettelijk verplicht om elk jaar hun jaarcijfers bekend te maken door ze openbaar te publiceren.

Via een eenvoudige online zoekopdracht als bijvoorbeeld ‘jaarcijfers Unilever 2020’ krijg je vrijwel ditrect toegang tot al dit soort financiële informatie. De gegevens worden overigens niet alleen maar op de website van het bedrijf zelf gepubliceerd, maar zijn ook meestal op toonaangevende financiële websites, zoals IEX en Morningstar te vinden.

In veel gevallen kun je dit soort info snel terugvinden door op de ISINcode van het aandeel te zoeken. Een aantal van dit soort specialistische financiële sites heeft zelfs al helemaal voor je uitgerekend wat de intrinsieke waarde per aandeel is, zodat je die deelsom niet meer zelf hoeft te maken.

De spagaat tussen de intrinsieke waarde en de huidige beurskoers van een aandeel

Door de intrinsieke waarde van aandelen te bepalen weet je ook meteen of ze op dat moment onder- of overgewaardeerd worden bij beleggers. Als de marktwaarde van het aandeel lager is dan de intrinsieke waarde, dan is er sprake van onderwaardering en zou het interessant kunnen zijn om het te kopen.

Dit soort aandelen worden ook wel waarde-aandelen genoemd. Bij een overwaardering geldt vaak het tegenovergestelde.

Geen rotsvaste garantie voor toekomstige koersontwikkelingen

Toch is de over- of onderwaardering ten opzichte van de intrinsieke waarde van een aandeel niet een rotsvaste garantie dat de koers ervan (op termijn) ook echt omhoog of naar beneden gaat. Daarvoor kunnen ook allerlei andere factoren een belangrijke rol spelen.

Denk daarbij onder meer aan bepaalde toekomstplannen van de onderneming, de economische situatie in het algemeen of gewoon geruchten over een bedrijf, waardoor ronduit irrationele koop- of verkoopsentimenten bij beleggers de doorslag voor een koerswijziging zijn. Om een veel duidelijker beeld te krijgen van de verwachte koersstijging of -daling zul je een veel uitgebreidere, fundamentele analyse op moeten stellen.

De eenvoudige rekensom van de intrinsieke waarde kan daarentegen wel goed van pas komen als je een aantal ondernemingen met elkaar wilt vergelijken, die allemaal in dezelfde bedrijfssector actief zijn.

Zo functioneert de globale intrinsieke waarde formule van een bedrijf

Laten we voor het gemak opnieuw Unilever als voorbeeldbedrijf nemen. Als we de jaarcijfers over 2018 erbij pakken, dan zien we dat de bezittingen op 31 december van dat jaar 59,5 miljard euro waren en dat het bedrijf op dat moment een schuld van 47,2 miljard euro had.

Concreet betekent dit dus, dat de intrinsieke waarde van Unilever op dat moment (59,5 miljard – 47,2 miljard = ) 12,3 miljard euro was.

Hoe bereken je de intrinsieke waarde per aandeel?

Bij wijze van alternatief kijken we in dit specifieke voorbeeld naar bierbrouwer Heineken en de bijbehorende jaarcijfers over 2018. Op de laatste dag van het jaar had dit bedrijf voor 42 miljard euro aan bezittingen, terwijl er voor 26,5 miljard aan schulden was. Dit betekende dus dat Heineken op dat moment een intrinsieke waarde van (42 miljard – 26,5 miljard = ) 15,5 miljard euro had.

Op diezelfde dag waren er in totaal 288.030.168 aandelen van dit bedrijf in omloop. Om vervolgens de intrinsieke waarde van elk afzonderlijke aandeel te kunnen bepalen maak je de volgende deelsom: 15.500.000.000 / 288.030.168. Hierdoor kom je uit op een intrinsieke stukswaarde van € 53,81.

De koers van het aandeel Heineken stond aan het einde van de laatste handelsdag van 2018 op € 73,75. Hieruit zou je dus de conclusie kunnen trekken dat het aandeel op dat moment overgewaardeerd was.

>