Verschil tussen aandelen en obligaties 

Met een aandeel word je mede-eigenaar van een beursgenoteerd bedrijf. Met een aandeel in een bedrijf ontvang je dividend en zal de koers van het aandeel bepalen of je winst of verlies maakt. Een aandeel is een risicovolle investering.

Met een obligatie investeer je daarentegen in soort lening die jij afsluit aan een staatsbedrijf of een bepaalde valuta. Met een obligatie spreek je een bepaalde looptijd en rendement af. Deze looptijd kan variëren tussen een paar jaar tot een aantal tientallen jaren. Een obligatie is minder risicovol dan een aandeel.


Aandeel

Obligatie

Investering in

Winstgevend bedrijf

Staatsbedrijf of valuta

Doel

Vermogensgroei

Vermogensbehoud

Looptijd

Geen vaste looptijd

Vooraf bepaald

Dividend

Ja

Soms

Risico

Hoog

LaagWat zijn de belangrijkste verschillen tussen aandelen en obligaties?

Er is een aantal belangrijke verschillen tussen aandelen en obligaties die belangrijk zijn voor beleggers.

Het belangrijkste verschil tussen aandelen en obligaties zit in het beleggingsdoel. Deze beleggingsvormen hebben namelijk allebei een heel duidelijk doel, dat nogal verschilt van elkaar.

Een obligatie wordt uitgegeven door bedrijven en overheden en wordt gezien als een lening. In het kort zijn dit beleggingen waarbij het bedrijf of de overheidsinstantie op zoek is naar geld, waarbij zij via een obligatie het geleende bedrag inclusief een vast rendement aan jou terugbetalen. Het geleende geld wordt ingezet om het bedrijf of de overheidsinstantie in stand te houden.

Vanuit een obligatie gezien is het doel dus vermogensbehoud.

Bij een aandeel zoekt het bedrijf ook naar geld, maar wordt het geld van de aandeelhouders gebruikt om het bedrijf te laten groeien. Het rendement is afhankelijk van de koers van een bedrijf en er is geen vaste datum.

Vanuit een aandeel gezien is het doel dus vermogensgroei.

Zo vormen obligaties voor particuliere beleggers een veilige investering, omdat obligaties meestal een afgesproken rente en einddatum heeft. Tegelijkertijd is het rendement van obligaties lager dan aandelen.

Aandelen zijn een risicovollere investering, waarbij er in potentie een hoger rendement haalbaar is. Hoe een bedrijf presteert is namelijk verantwoordelijk voor het jaarlijks rendement.


Wat zijn obligaties?

Hierboven heb je grofweg de belangrijkste verschillen tussen aandelen en obligaties ontdekt. Voor een nog vollediger beeld zoomen we hier nader in op obligaties.

Een obligatie is dus een door bedrijven of overheden uitgegeven lening.

Dit uitgeleende geld wordt aan obligatiehouders terugbetaald aan het einde van de looptijd. Dit kan 5, 10, 15 of zelfs 20 jaar zijn.

Het grote voordeel hiervan is dat een obligatiehouder een vaste vergoeding ontvangt, omdat er voor elk bepaald bedrag een vaste rente wordt afgesproken.

Een voorbeeld van obligaties is de obligatie van een bepaalde valuta. Er worden namelijk obligaties uitgegeven door banken, waarbij je investeert in een bepaalde valuta. Vooral de dollar is een populaire valuta, waar veel obligaties voor worden uitgegeven.

Vanwege het vaste karakter van een obligatie, is het risico lager bij een obligatie, en is het een stabiele belegging.

Sinds kort is het ook mogelijk om te beleggen in obligatiefondsen en ETF's, waarin meerdere obligaties worden opgenomen. Dit kunnen bedrijfs- of staatsobligaties zijn, maar ook een combinatie van obligaties en aandelen. In dit soort gevallen lift jij mee op de vaste looptijd die door een fondsbeheerder wordt afgesproken.

Voorbeelden van obligaties

Naam obligatie

Investering in

Rendement

NL 0.25% 2025

Nederlandse staat

0.25% in 2025

RABO 1.25% 2026

Rabobank

1.25% in 2026


Wat zijn aandelen?

Aandelen zijn kleine stukjes van een bedrijf, waarbij aandeelhouders mede-eigenaars. Dit stukje eigendom van aandelen zal meegroeien met de koers van een aandeel.

Het grote voordeel van aandelen in vergelijking met obligaties, is het dividend. Dividenden worden uitgekeerd aan aandeelhouders als een soort beloning. De hoogte van dividend en wanneer dividend wordt uitgekeerd verschilt per aandeel.

Als aandeelhouder heb je het recht om de algemene vergadering van het aandeel bij te wonen. Echter beleg je via een aandeel in een bedrijf en alle risico's die daarbij gepaard gaan.

Als een bedrijf failliet gaat, raak jij je investering kwijt. Zo simpel is het.

Aandelen leveren in potentie veel rendement op, omdat een bedrijf in een bepaalde periode het heel goed kan doen. Aan de andere kant kan het ook in jouw nadeel werken tijdens economische tegenspoed.

De koers van aandelen bepaalt de prijs van het aandeel. Op het moment dat vraag hoog is, zal de koers stijgen. Op het moment dat de vraag laag is, zal de koers dalen.

Of de vraag naar een bepaald aandeel toeneemt of juist afneemt, is afhankelijk van de prestaties van een bedrijf.

Tegelijkertijd kan het zo zijn dat de koers van een bedrijf enorm meelift vanwege een positief beeld in de media. Zo is het overduidelijk dat een bedrijf als Tesla wereldberoemd is. En die beroemdheid heeft natuurlijk gevolgen voor de koers van het bedrijf.

Al met al is de koers van aandelen een stuk onzekerder dan de koers van obligaties. Daarmee zijn obligaties de veilige investering in een waardevaste belegging. Aandelen, daarentegen, zijn investeringen in bedrijven die in potentie veel kunnen opleveren, maar voor hetzelfde geld ook een flinke daling kunnen laten zien.

Voorbeelden van aandelen

Naam aandeel

Investering in

Beurs

Amazon

E-commerce

NASDAQ (VS)

Shell

Olie en brandstoffen

Euronext (NL)

Andere bekeken ook:

>