Als je je serieus met beleggen bezighoudt, dan is het vrijwel zeker dat je beleggingsportefeuille zowel uit aandelen als uit obligaties bestaat. Het zijn naar alle waarschijnlijkheid dan ook de twee populairste beleggingsvormen ter wereld. Beide typen waardepapier hebben zo hun eigen specifieke eigenschappen, die voor het behalen van een gezond rendement goed van pas kunnen komen. De effectiefste investeringsmethode is om aandelen en obligaties met elkaar te combineren.

Wat is het verschil tussen obligaties en aandelen?

Het meest in het oog springende verschil tussen aandelen en obligaties is de mate van risico en het verwachte rendement dat je ermee kunt behalen. Investeren in obligaties is een tamelijk veilige manier van beleggen, maar daar staat dan wel tegenover dat het te verwachten rendement laag is. Voor aandelen geldt in de regel precies het tegenovergestelde.


Duidelijkste verschil tussen een aandeel en obligatie

Het meest in het oog springende verschil tussen aandelen en obligaties is de mate van risico en het verwachte rendement dat je ermee kunt behalen.

Investeren in obligaties is een tamelijk veilige manier van beleggen, maar daar staat dan wel tegenover dat het te verwachten rendement laag is. Voor aandelen geldt in de regel precies het tegenovergestelde.

Wat zijn aandelen en obligaties eigenlijk precies?

Als je een of meerdere aandelen van een bepaald bedrijf in je bezit hebt, dan betekent dit dat je dan voor een deel mede-eigenaar van die onderneming bent.

Aandelen worden via een effectenbeurs gekocht en verkocht. Als aandeelhouder kun je niet alleen van koersstijgingen profiteren. Je hebt ook recht op een dividenduitkering als de onderneming waarin je investeert tijdens haar boekjaar winst maakt.

Obligaties worden zowel door (grote) bedrijven als door overheden uitgegeven. Ook deze waardepapieren kun je via een effectenbeurs kopen en verkopen.

Bij een obligatie word je geen mede-eigenaar van een bedrijf of land, maar leen je je geld uit aan de uitgever van de obligaties.

In ruil daarvoor krijg je meestal elk jaar een vast percentage aan rente uitbetaald en aan het einde van de looptijd van de obligatie krijg je je uitgeleende geld ook weer gewoon terug.

Het lage risico van obligaties

Een obligatie heeft meestal een vaste looptijd en is voorzien van een zogenoemde rentecoupon. Die rentecoupon geeft je jaarlijks recht op een vooraf vastgesteld rentepercentage op je via obligaties uitgeleende geld. Daarbij maakt het niet uit of een bedrijf gedurende dat jaar winst of verlies heeft gemaakt.

Tenzij de onderneming volledig failliet wordt verklaard, kun je er altijd op rekenen dat je die rentevergoeding ontvangt. Daarnaast hebben obligatiehouders bij een eventueel faillissement sowieso voorrang op aandeelhouders om betaald te worden. Bijkomend voordeel van obligaties is dat je aan het einde van de looptijd weer volledig kunt beschikken over al je uitgeleende geld.

Groter risico voor aandeelhouders

In tegenstelling tot een obligatiehouder heeft een aandeelhouder geen recht op een vaste jaarlijkse vergoeding. Het rendement, bestaande uit koerswinst en dividend, is helemaal afhankelijk van de prestaties van het bedrijf waarin je hebt geïnvesteerd.

Je kunt je aandelen weliswaar op elk gewenst omzetten in geld door ze op de beurs te verkopen, maar daarbij heb je geen garantie dat je er hetzelfde (of meer) voor terugkrijgt als wat je ervoor betaald hebt. Aandelen hebben daarnaast geen vaste looptijd. Je kunt ze zo lang of zo kort als je wilt in je bezit houden. Koersen van aandelen zijn overigens niet alleen maar van gemaakte bedrijfswinsten en -verliezen afhankelijk.

Ook politieke gebeurtenissen, recessies en allerlei andere beurssentimenten kunnen een rol spelen in de waardebepaling van een aandeel. Al deze factoren bij elkaar opgeteld zorgen ervoor dat het risico bij investeren in aandelen aanmerkelijk groter is, dan wanneer je puur en alleen in obligaties zou beleggen.

Verschillende koersbewegingen

Ook al worden zowel aandelen als obligaties op de beurs gekocht en verkocht, toch is er een duidelijk verschil te zien in hun koersbewegingen. Bij obligaties zijn dit soort schommelingen vooral afhankelijk van de rentestanden.

Als de rente in z’n algemeenheid stijgt, dan daalt de koers van een obligatie. Ook het omgekeerde is het geval. Rentestanden veranderen in de regel niet zo heel vaak en ook niet in één klap heel drastisch, zodat de koersschommelingen van obligaties erg gematigd blijven.

Omdat aandelen onder meer afhankelijk zijn van de geleverde prestaties van een onderneming is het risico van dit soort beleggingen een stuk hoger. Dit vertaalt zich ook duidelijk in het feit dat aandelenkoersen in de meeste gevallen veel sterker schommelen.

Het voordeel van de hefboom

Volgens professionele beleggers en wetenschappers is het het verstandigst om zowel aandelen als obligaties in je beleggingsportefeuille te hebben. Deze methode wordt ook wel diversificatie genoemd.

De combinatie van beiden zorgt er namelijk voor dat je in de meeste gevallen op buitengewoon goede beleggingsresultaten kunt rekenen. De reden daarvoor is dat aandelen en obligaties een lage of soms zelfs negatieve correlatie met elkaar hebben.

Dit betekent dat bij dalende aandelenkoersen, de koersen van obligaties meestal stijgen en omgekeerd. Zo’n hefboomeffect zorgt er dan ook voor dat koersschommelingen binnen je totale portefeuille in toom gehouden kunnen worden.

Het risico van beleggen via een vermogensbeheerder

Kies je ervoor om via een professionele vermogensbeheerder te gaan beleggen, dan geeft deze je meestal de keuze uit verschillende ‘mandjes’ met een vooraf geselecteerde risicoprofiel.

Kies je voor een variant met een neutraal risicoprofiel, dan bestaat zo’n ‘mandje’ meestal voor 50 procent uit obligaties en voor 50 procent uit aandelen.

Bij een offensieve of zeer offensieve variant kun je ervan uitgaan dat het percentage aandelen in het ‘mandje’ aanmerkelijk meer is dan 50 procent. Defensieve ‘mandjes’ bestaan daartegen (vrijwel) uitsluitend uit obligaties.

>