• Home
  • /
  • Blog
  • /
  • Blog
  • /
  • Goede Vrijdag: verplichte vrije dag of niet?

Is Goede Vrijdag een verplichte vrije dag of niet? Als werkgever en ondernemer is het van belang om goed op de hoogte te zijn van de regelgeving rondom Goede Vrijdag.

Daarom onderzochten we voor dit artikel precies of Goede Vrijdag nu een verplichte vrije dag is, of juist niet. Lees verder voor het antwoord!

Nee, Goede Vrijdag is geen officiële feestdag en ook geen verplichte vrije dag in Nederland, hoewel het wel door sommige groepen en organisaties wordt geobserveerd. De manier waarop Goede Vrijdag wordt gevierd, kan variëren, afhankelijk van individuele werkgevers en lokale regelgeving.

Op Goede Vrijdag kunnen sommige winkels of bedrijven aangepaste openingstijden hanteren of gesloten zijn, afhankelijk van hun locatie en gemeentelijke regelgeving. Gemeenten kunnen ook speciale toestemming geven aan winkeliers met betrekking tot openingstijden op deze dag.

Voor werknemers die Goede Vrijdag willen observeren, is het aanbevolen om verlof aan te vragen bij hun werkgever, omdat er geen verplichting is voor werkgevers om automatisch vrijaf te geven op deze dag.


Wat is Goede Vrijdag?

Goede Vrijdag is een christelijke gedenkdag waarop de kruisiging van Jezus Christus wordt herdacht.

Het is een dag van bezinning en rouw, en wordt geobserveerd met verschillende rituelen en diensten, zoals vasten, gebeden en kruiswegmeditaties.

Goede Vrijdag valt binnen de Heilige Week, voorafgaand aan Pasen, en wordt wereldwijd door christenen geëerd als een cruciaal moment in hun geloofsgeschiedenis.

Het markeert de zelfopoffering van Jezus voor de zonden van de mensheid, wat centraal staat in het christelijke geloof.

In sommige landen en regio’s is het een officiële vrije dag, terwijl in andere de observatie meer persoonlijk of gemeenschapsgericht is.


Is Vaderdag een officiële feestdag?

Nee, Goede Vrijdag is geen officiële feestdag in Nederland, maar wordt wel breed geobserveerd door de christelijke gemeenschap.

Dit betekent dat je als werknemer vrij hoort te vragen voor deze dag als je het wilt observeren, zelfs als het op een werkdag valt.

In de praktijk kunnen sommige bedrijven besluiten hun deuren te sluiten of aangepaste werktijden te hanteren om werknemers die deze dag willen herdenken, tegemoet te komen.

Echter, er zijn geen wettelijke verplichtingen voor bedrijven om speciale regelingen te treffen voor Goede Vrijdag, tenzij dit onderdeel is van een arbeidsovereenkomst of bedrijfsbeleid.


Goede Vrijdag vrij vragen?

Moet je vrij vragen voor Goede Vrijdag? Ja.

Aangezien Goede Vrijdag niet wordt erkend als een officiële vrije dag in Nederland, gelden er geen wettelijke regelingen voor deze dag.

Van werknemers wordt dus verwacht dat ze vrij vragen als ze willen deelnemen aan de herdenkingen van Goede Vrijdag en niet willen werken op deze speciale dag.


Veelgestelde vragen

Wanneer is het Goede Vrijdag?

Goede Vrijdag wordt gevierd voor Pasen en varieert per jaar. 

Is iedereen vrij op Goede Vrijdag?

Nee, Goede Vrijdag is geen officiële feestdag. Alle winkels mogen in principe gewoon open zijn tot 10 uur 's avonds, mits de gemeente dit goedkeurt.

Is Goede Vrijdag 1 keer in de 5 jaar een vrije dag?

Nee, deze regeling geldt alleen voor Bevrijdingsdag.

Over de auteur Onno

Mijn naam is Onno en ik ben een van de oprichters van ThinkRich.nl. Ik heb op mijn 18e verjaardag voor het eerst een aandeel gekocht en beleg sindsdien al jaren in aandelen, obligaties en ETF’s bij verschillende banken en brokers. Omdat ik het leuk vind om mensen hierover te informeren, schrijf ik over alles wat jij moet weten om te beginnen met beleggen. In mijn artikelen geef in duidelijke taal uitleg over de beurs, soorten beleggingen en manieren waarop jij meer uit je vermogen kunt halen.

Andere bekeken ook:

>