• Home
 • /
 • Compound interest calculator

Compound interest calculator 

Compound interest berekenen wordt gedaan met een formule, zodat je kunt inzien hoeveel vermogen een belegger op de lange termijn opbouwt door te beleggen.

Bij het berekenen van compound interest wordt rekening gehouden met een initiële inleg, de looptijd van de beleggingen en het rendement dat gemiddeld wordt behaald over de hele periode.


In bovenstaande compound interest calculator kan je het effect van compound interest berekenen. De calculator werkt als volgt.

 1. 1
  Je vult een investeringsbedrag in. Dit is een bedrag dat geïnvesteerd is in beleggingen. Deze initiële inleg kan ook €0 zijn in het geval dat er nog niets belegd is. 
 2. 2
  Je vult een investeringsbedrag in. Dit is het bedrag dat je investeert in beleggingen. Dit is een bedrag dat je per jaar aan beleggingen investeert
 3. 3
  Je vult de looptijd in. Dit is de periode waarbinnen beleggingen actief of passief worden aangekocht en niet worden verkocht. Hoe langer de looptijd, hoe groter het effect van de samengestelde rente.
 4. 4
  Je vult het verwachte rendement in. Gemiddeld gezien behalen beleggingen die een langere periode worden aangehouden een rendement van 7%. Hoe korter de looptijd, hoe groter het effect van rendement.
 5. 5
  Je vult het de verwachte inflatie in. De gemiddelde inflatie hoort volgens de ECB op 2% te liggen, maar dit ligt vaak hoger. Hoe hoger de inflatie, hoe minder jouw geld waard wordt.

Daar komt nog 1 opmerking bij. Sinds 2023 wordt er vermogensbelasting berekend over alle bedragen boven het heffingsvrije bedrag van €57.000. Deze belasting is in de calculator hierboven ingecalculeerd. 

Via deze berekening van de samengestelde rente krijg je inzicht in hoeveel je totaal hebt ingelegd, hoe groot het effect van de samengestelde rente is en hoe groot jouw toekomstige vermogen is geworden door te beleggen.

Let op: Compound interest heeft meerdere benamingen, zoals samengestelde interest, samengestelde rente of rente-op-rente-effect


Wat is Compound Interest?

Compound interest is een term die wordt gebruikt om het compounden (samenstellen) van interest (rente) weer te geven.

Dit is een berekening die gedaan kan worden om jouw toekomstige vermogen te berekenen in het geval dat je belegt. Deze berekening is gebouwd op het feit dat je met beleggingen rendement opbouwt en dat beleggers dividend ontvangen.

Op het moment dat dividend wordt geherinvesteerd in een belegging, groeit de positie in die belegging, zonder dat jij er extra geld voor in hebt hoeven leggen.

Zo groeit het vermogen passief.


Compound interest in de praktijk

Via bovenstaande formule kan je zelf de uiteindelijke waarde van het compound berekenen, maar ook inzicht krijgen in waardevolle informatie.

Wat hierbij belangrijk is om te vermelden, is dat beleggingen na een aantal jaren een steeds grotere opbrengst met zich zullen meebrengen.

Rente die wordt berekend over een beginkapitaal blijft redelijk laag, maar op het moment dat er meerdere renteperioden worden betrokken in de berekening, zal je zien dat het eindbedrag in de laatste jaren van de samengestelde interest enorm groeit. Zo zien beleggers het bedrag aan het einde van de looptijd vaak verdubbelen.

Hoe groter het bedrag, hoe groter het effect van de samengestelde interest.

Compound Interest Berekenen

Samengestelde interest formule

Wil jij liever de samengestelde interest zelf berekenen en ben je benieuwd naar de formule van samengestelde rente? Dan leggen we dat hier stap voor stap voor je uit.

Samengestelde rente wordt binnen onze calculator berekend door middel van een formule. De formule voor de toekomstige waarde van beleggingen bestaat uit twee delen en is als volgt:

Formule samengestelde rente maandelijkse investering

Waarbij geldt dat:

S = Startbedrag

r = rente

t = tijd in jaren

JB = jaarlijkse bijdrage

Zoals gezegd bestaat de formule uit twee delen. Met het eerste deel bereken je de samengestelde rente in het geval dat je een investering maakt en dat voor een bepaalde periode laat staan. De formule is als volgt:

Formule samengestelde rente deel 1

Een praktisch voorbeeld hiervan is als volgt:

€1000 * (1 + 5%/100) ^ 30 jaar

€1000 * (1 + 0.05) ^ 30 jaar

€1000 * 4,32194

€4321,94

Zo kun je dus zien dat een belegging van €1000 in een periode van 30 jaar groeit tot een belegging van €4321,94. Deze groei ontstaat doordat de waarde van beleggingen op de lange termijn groeien en dat dividend wordt herbelegd. 

Maar je kunt natuurlijk ook maandelijks en jaarlijks extra geld beleggen.

Dit bereken je met het tweede deel van de formule. Met het tweede deel bereken je de samengestelde rente in het geval dat je jaarlijks een bedrag investeert in beleggingen. De formule hiervan is als volgt:

Formule samengestelde rente deel 2

Een praktisch voorbeeld hiervan is:

€1200 * (1 + 5%/100) ^ 30 - 1 : rente/100

€1200 * (1 + 0.05) ^ 30 -1 : 0.05

€1200 * 4,32194 -1 : 0.05

€1200 * 3,32194 : 0.05

€1200 * 66.4388

€79.726,56

Zo kan je hier zien dat je een vermogen van €79.726,56 opbouwt in het geval dat je 30 jaar lang €1200 per jaar belegt. Zo heb je een bedrag van €1200 * 30 = €36.000 ingelegd, en een rendement van €79.725,59 - €36.000 = €43.725,59 behaald.

Om het verhaal af te maken tellen we beide delen bij elkaar op, zodat we komen tot de volgende som:
Totale toekomstige waarde = deel 1 + deel 2

Totale toekomstige waarde = €4.321,94 + €79.726,56

Totale toekomstige waarde = €84.048,50


Andere bekeken ook:

>