• Home
  • /
  • Blog
  • /
  • Geld
  • /
  • Hoeveel belasting betaalt een Nederlandse expat in het buitenland? De cijfers van populaire expatlanden op een rijtje! [2024]

Het komt steeds vaker voor: expats die in het buitenland gaan wonen en werken. Vanuit specifieke deskundigheid, een gebrek aan kansen op de Nederlandse arbeidsmarkt, of gewoon vanuit de wil om het avontuur op te zoeken: expats vinden hun heil vaker in het buitenland.

Maar hoe zit het precies met het betalen van belasting? Alle expats die over de Nederlandse grens trekken om daar te wonen en werken betalen een ander belastingpercentage dan dat ze in Nederland zouden moeten betalen.

Reden genoeg om te onderzoeken hoe het precies zit met de belasting voor Nederlandse expats in het buitenland. Ben jij benieuwd naar de belasting voor expats? Ontdek het in dit artikel!


Hoeveel procent belasting betalen expats?

Als expat woon en werk je in het buitenland. Hierbij zijn er twee verschillende mogelijkheden: (1) je woont en werkt tijdelijk in het buitenland of (2) je woont en werkt voor langere tijd in het buitenland.

In het eerste geval is het zo dat je met een werkvisum terecht kunt in dat land voor een korte periode. In het tweede geval ligt het wat ingewikkelder, want dan kan je een dubbel paspoort aanvragen.

En de belasting? Betaal je dan ook dubbele belasting? Nee.

Expats in het buitenland betalen de belasting die voor dat land geldt. Vaak is het zo dat expats een lager belastingpercentage betalen. Dit wordt met een duur woord de partiële buitenlandse belastingplicht genoemd.

Aangezien elk land zelf regels heeft opgesteld rondom het belastingpercentage dat voor expats geldt, kan je alle werknemers uit het buitenland niet over 1 kam scheren. De regeling buiten de Nederlandse grens verschilt per land.

Sommige landen hanteren bijvoorbeeld extraterritoriale kosten, kosten die in rekening worden gebracht voor het wonen en werken buiten Nederland. Tegelijkertijd komt het vaak voor dat mensen dubbele huisvestingskosten houden, omdat ze ook in Nederland blijven wonen. Je betaalt echter in principe alleen belasting in het land waar je op dat moment werkt.


Belasting voor expats per land

Nederlandse expats trekken vaak naar Frankrijk, Duitsland, Italië en Spanje om daar te gaan wonen en werken. Deze landen zijn populair, omdat ze van de regeling gebruik maken waarbij ze een onbelaste vergoeding krijgen voor hun werk in dat land.

Deze regeling geldt niet voor alle landen, maar wel in de meeste Europese landen. Dat Nederlanders daarom een nieuwe werkgever zoeken in deze landen, is niet heel vreemd.

Het belastingpercentage dat men betaalt in het buitenland verschilt per land. Wij onderzochten welke regeling interessant is voor een expat vanuit Nederland. Hieronder kan je lezen welke landen een onbelaste vergoeding hebben en hoeveel belasting er nu eigenlijk wordt betaald:

Land

Belasting

Frankrijk

0% - 20%

Duitsland

0% - 45%

Spanje

19% (EU) / 24% (niet-EU)

Italië

19.6%

Verenigde Arabische Emiraten

0%

Verenigde Staten

7.65% (werknemer) / 15.3% (zelfstandige)

Curaçao

2% - 24%

Australië

32.5% - 45%

China

25% - 45%

Nu is het natuurlijk zo dat het ene land wat makkelijker is om als expat te gaan werken, omdat de regeling voor expats daar eenvoudiger is dan de andere regeling. Zo zijn de Verenigde Staten lastig om gebruik te maken van de expat-regeling, terwijl een land als Duitsland voor Nederlanders een stuk eenvoudiger is.

In het geval dat het lastig is, is het echter zo dat specifieke deskundigheid je kansen aardig vergroot. Met specifieke deskundigheid kan je echter toch een flinke bijdrage leveren aan dat land, zoals via wetenschappelijk onderzoek.


Hoe zit dat in Nederland?

De belasting voor expads die in Nederland zijn komen werken, is lager dan 'gewone' arbeiders op de Nederlandse arbeidsmarkt.

Het is namelijk zo dat expats in de regeling vallen van de 30%-regeling. Binnen de 30%-regeling is het zo dat expats over 30% van hun salaris geen belasting betalen. Zo betalen ze dus pas reguliere belasting over 70% van hun salaris.

Daarnaast is het zo dat het levensonderhoud voor expats in Nederland soms aanzienlijk hoger kan zijn dan in het thuisland. Ook hier geldt een regeling voor, waarbij ingekomen werknemers een belastingvrije vergoeding kunnen krijgen om voor dat duurdere levensonderhoud te compenseren.

Bovendien kan het soms zo zijn dat er vanuit het land van oorsprong extraterritoriale kosten in rekening worden gebracht, waardoor expats toch nog een aardig bedrag moeten aftikken.

30%-regeling

De 30%-regeling die geldt voor expats is geldig voor 5 jaar nadat expats beginnen met werken in Nederland. Deze 30%-regeling is in het leven geroepen om de overstap van het andere land naar Nederland te verkleinen.

Een regeling zou niet bestaan als er geen uitzonderingen zijn. Zo ook bij de 30%-regeling, want lang niet iedere expat die in Nederland komt werken, komt hiervoor in aanmerking. Op het moment dat je wel aan de voorwaarden voldoet, kan je dus bij je aangifte inkomstenbelasting aanspraak maken op de 30%-regeling.

Deze 30%-regeling geldt niet eindeloos. Met de laatste wetswijziging is de duur van de 30%-regeling voor werknemers uit het buitenland veranderd naar de einddatum van de beschikking min 3 jaar. In de praktijk is deze tegenwoordige dienstbetrekking vaak zo'n 5 jaar, terwijl de 30%-regeling eerder gold voor zo'n 7 jaar.

In de meeste bestaande gevallen, ten minste, als je door de medische keuringen komt, kan een expat dus rekenen op belastingvoordeel vanuit de 30%-regeling voor zo'n 5 jaar.

In vergelijking met andere landen is deze 30%-regeling niet per se ontzettend goed. Er zijn bijvoorbeeld genoeg landen waar expats helemaal geen belasting betalen, zoals de Verenigde Arabische Emiraten.

Het grote verschil, echter, is dat het verkrijgen van een werkvergunning in deze landen ontzettend lastig is, terwijl dat in Nederland weer betrekkelijk eenvoudig is.


Belasting voor expats conclusie

Al met al is duidelijk dat het belastingpercentage dat een Nederlandse expat in het buitenland betaald verschilt per land. Het ene land is belastingtechnisch gezien beduidend aantrekkelijker voor Nederlanders om in te gaan werken dan het andere land.

Om als expat in Nederland te komen werken is door de 30%-regeling aantrekkelijker gemaakt, maar is geen vetpot. Met dit 30% belastingvoordeel kan je een deel van je onkosten vergoeden, maar is vaak bij lange na niet genoeg om alle kosten te dekken.

Een expat kan dus wel degelijk rekenen op een lager belastingpercentage, maar zal altijd moeten voldoen aan een aantal voorwaarden, die niet altijd even prettig zijn.

Veelgestelde vragen

Waar betalen expats belasting?

Expats betalen belasting in het land waar zij op dat moment werken.


Wie heeft recht op 30%-regeling?

Expats die voldoen aan de voorwaarden komen in aanmerking op de 30%-regeling. Deze voorwaarden zijn dat de expat in loondienst is bij een Nederlandse werkgever, er sprake is van een specifieke deskundigheid, de expat buiten Nederland is geworven en dat de expat een geldige beschikking heeft.


Wat houdt de 30%-regeling in?

De 30%-regeling houdt in dat expats in Nederland tot 30% van hun salaris geen belasting hoeven te betalen.


Welke kosten vallen onder de 30%- regeling?

Er zijn geen specifieke kosten die vallen onder de 30% regeling, maar met het belastingvoordeel kan buitenlands talent bij een nieuwe werkgever in Nederland met dit belastingvoordeel de kosten van de overgang naar Nederland vergoeden. 

Over de auteur Onno

Mijn naam is Onno en ik ben een van de oprichters van ThinkRich.nl. Ik heb op mijn 18e verjaardag voor het eerst een aandeel gekocht en beleg sindsdien al jaren in aandelen, obligaties en ETF’s bij verschillende banken en brokers. Omdat ik het leuk vind om mensen hierover te informeren, schrijf ik over alles wat jij moet weten om te beginnen met beleggen. In mijn artikelen geef in duidelijke taal uitleg over de beurs, soorten beleggingen en manieren waarop jij meer uit je vermogen kunt halen.

Andere bekeken ook:

>