• Home
  • /
  • Blog
  • /
  • Geld
  • /
  • Hoeveel belasting betaal je over vakantiegeld in 2024?

Iedere Nederlandse inwoner die werkt of een uitkering ontvangt, heeft recht op vakantiegeld. Over dat vakantiegeld betaal je belasting. Hoeveel belasting betaal je over vakantiegeld in 2024?

In dit artikel leggen we je uit hoeveel belasting jij moet afdragen over jouw vakantiegeld. 


Hoeveel belasting betaal je over vakantiegeld?

Je vakantiegeld is een vorm van inkomen, dus ook over je vakantiegeld ben je verplicht belasting te betalen.

Hoeveel belasting je precies betaalt, hangt af van de hoogte van je bruto jaarsalaris plus vakantiegeld.

Ons belastingstelsel kent twee belastingschijven. Hoe meer je bruto verdient, hoe meer belasting je betaalt. In onderstaande tabel vind je het belastingtarief per belastbaar inkomen:

2022

Inkomen + vakantiegeld

Belastingtarief

Schijf 1

< €69.399

37,07%

Schijf 2

> €69.399

49,50%

Komt je bruto jaarsalaris plus vakantiegeld onder de €69.399 uit? Dan betaalde je in 2022 37,07% belasting over jouw vakantiegeld.

Komt jouw belastbaar inkomen boven de €69.399 uit? Dan betaalde je in 2022 49,5% belasting over jouw vakantiegeld.

Het kan zijn dat je vakantietoeslag deels of volledig in het andere deel van de schijf valt, namelijk schijf 2. Dit wordt dan bijzonder tarief genoemd. Je betaalt dan 49,50% belasting over jouw vakantiegeld.


Hoeveel vakantiegeld krijg je?

Hoeveel vakantiegeld je krijgt, is afhankelijk van je bruto jaarsalaris (bijvoorbeeld je salaris van mei tot mei).

Het vakantiegeld, ook wel vakantiebijslag of vakantietoeslag genoemd, bedraagt meestal 8 procent van je brutoloon.

Dus stel je had in 2024 een bruto-inkomen van € 38.000, dan heb je recht op minstens (€ 38.000 x 8%) € 3.040 bruto vakantietoeslag.

Werkgevers zijn verplicht minimaal 8% vakantiegeld over je bruto loon uit te keren, maar een hoger percentage mag ook.

Een enkele uitzondering is wanneer je meer dan 3 keer het minimumloon verdient. Dan kan je werkgever een lager bedrag of geen vakantiegeld uitkeren. Dit zal schriftelijk overlegd worden met de werknemers.

Het vakantiegeld wordt berekend over je bruto jaarsalaris exclusief eventuele winstuitkering, eindejaarsuitkering of bonus.

Het percentage wordt dus enkel over je maandsalarissen berekent. Omdat ook je overuren uitbetaald worden, tellen deze uren wel mee voor het vakantiegeld.

Ook over deze extra uren dient je werkgever vakantiegeld te betalen.

Het vakantiegeld wordt vaak 1 keer per jaar rond eind mei uitgekeerd. Ook is het bij sommige werkgevers mogelijk het vakantiegeld maandelijks te ontvangen.

Je krijgt dan per maand 8% extra salaris uitbetaald.

Laat geld voor je werken! Met deze tijdelijke acties maak je een goede start! 🎁


Wie heeft er recht op vakantiegeld?

Elke werknemer in dienst van een werkgever heeft volgens de wet recht op minimaal 8 procent vakantiegeld.

Zzp'ers en ondernemers vallen dus niet onder deze regeling. Mensen met een AOW- of andere uitkering hebben daarentegen wel weer recht op vakantiegeld.

De gemeente spaart dan elke maand 5% van de uitkering, wat later als vakantiegeld uitgekeerd zal worden.

Er geldt echter een uitzondering; werknemers in dienst van een werkgever die meer dan 3 keer het minimumloon verdienen zijn niet zeker van vakantiegeld.

Hun werkgevers hoeven niet verplicht vakantiegeld uit te keren; ze mogen vanwege het hoge salaris ook een lager bedrag of geen vakantiegeld uitkeren.Heffingskortingen

Een werknemer heeft recht op algemene heffingskorting, dit kan het bedrag dat de werknemer aan belasting betaalt verlagen of (in geval van een positieve heffingskorting) verhogen.

Heffingskortingen variëren tussen de -28,46% en 11,87%. Afhankelijk van je inkomen wordt de heffingskorting toegepast op hoeveel belasting je betaalt.

In onderstaande tabel lees je het percentage heffingskorting per jaarlijks inkomen.

Inkomen + vakantiegeld

Belastingtarief

Tot €8.879

0%

€8.879 tot €11.179

-4,54%

€11.179 tot €20.701

-28,46%

€20.701 tot €21.318

-2,61%

€21.318 tot €36.410

3,40%

€36.410 tot €69.399

11,87%

€69.399 tot €118.095

5,86%

€118.095 of hoger

0%


Rekenvoorbeeld belasting over vakantiegeld

Jan is chirurg en verdiende de afgelopen twaalf maanden in totaal € 52.020 bruto. Over dit bedrag bouwt jan 8% vakantiegeld op.


Zijn bruto vakantiegeld is dan (8% x € 52.020) € 4.161,60. Zijn totale bruto jaarinkomen (bruto jaarsalaris + bruto vakantiegeld) komt daarmee uit op € 56.181,60.


Met een jaarinkomen van € 56.181,60 valt Jan onder het belastingtarief van 37,07% (t/m € 69.399).


Over zijn bruto vakantiegeld moet hij daarom 37,07% (dat is € 1.542,70) belasting betalen. Ook worden er heffingskortingen van 11,87% verrekend. Dat is € 494.


Jan zijn netto vakantiegeld komt daarmee uit op:

  • € 4.161,60 (bruto vakantiegeld)
  • - € 1.542,70 (belasting)
  • - € 494 (verrekening heffingskortingen)
  • = € 2.124,90 (netto vakantiegeld)

Jan krijgt eind mei dus € 2.124,90 vakantiegeld op zijn rekening gestort.

Laat geld voor je werken! Met deze tijdelijke acties maak je een goede start! 🎁


Veelgestelde vragen

Wanneer wordt mijn vakantiegeld uitbetaald?

De meeste werkgevers zullen het vakantiegeld eind mei uitbetalen samen met het reguliere loon. De wettelijke slotdatum ligt op 30 juni.


Krijg ik vakantiegeld als ik een uitkering heb?

Ja, ook als je een uitkering krijgt ontvang je vakantiegeld. De gemeente spaart maandelijks 5% van je uitkering; dit zullen zij vervolgens rond mei of juni als vakantiegeld uitbetalen.


Krijg ik vakantiegeld over mijn overuren?

Ja, ook over een eventuele overuren moet je baas vakantiegeld berekenen.


Wat gebeurt er met mijn vakantiegeld als ik van baan verander?

Wanneer je van baan verandert, behoud je alsnog het recht op je gespaarde vakantiegeld. De vakantietoeslag die je tot ontslag gespaard hebt, zal je dan alsnog rond mei of juni ontvangen.

Over de auteur Onno

Mijn naam is Onno en ik ben een van de oprichters van ThinkRich.nl. Ik heb op mijn 18e verjaardag voor het eerst een aandeel gekocht en beleg sindsdien al jaren in aandelen, obligaties en ETF’s bij verschillende banken en brokers. Omdat ik het leuk vind om mensen hierover te informeren, schrijf ik over alles wat jij moet weten om te beginnen met beleggen. In mijn artikelen geef in duidelijke taal uitleg over de beurs, soorten beleggingen en manieren waarop jij meer uit je vermogen kunt halen.

Andere bekeken ook:

>