• Home
 • /
 • Blog
 • /
 • Blog
 • /
 • Bezwaar maken tegen de WOZ-waarde? 3 Tips!

Dit artikel gaat over bezwaar maken tegen de vastgestelde WOZ-waarde. We geven hiervoor drie tips. Maar eerst, wat is de WOZ-waarde, wie stelt die vast en waarom is die belangrijk?

Wat is de WOZ-waarde?

De afkorting staat voor waardering onroerende zaken. De Wet WOZ beschrijft de manier waarop de waarde van onroerend goed wordt bepaald. Een belangrijk punt is dat vastgoedgegevens regelmatig worden geactualiseerd. Het gaat daarbij om de oppervlakte, de indeling, jaar van bouw of renovatie, gegevens over verkoop- en vraagprijs.

Wie stelt de WOZ-waarde vast?

Het is de gemeente die de WOZ-waarde vaststelt. Dat gebeurt jaarlijks. Bij de taxatie van de waarde gaat de gemeente uit van wat een onroerend goed diende op te brengen op 1 januari van het voorgaande jaar. In februari ontvang je van de gemeente de beschikking, samen met een aanslag van de belasting die aan de gemeente wordt betaald. Omdat je maar een beschikking ontvangt, dient die goed te worden bewaard. Naast die beschikking kan je op de volgende manieren de WOZ-waarde achterhalen:

 • Via de website van WOZ-waardeloket
 • Op de website MijnOverheid.nl na het inloggen met je DigiD
 • Die bij de gemeente navragen

Waarom is de WOZ-waarde belangrijk?

De WOZ-waarde is belangrijk voor je, want daarmee wordt de hoogte van diverse belastingen bepaald. Met name gaat het daarbij om de gemeentelijke onroerendezaakbelastingen, de inkomstenbelasting en de heffing van de waterschappen. Dit betekent dat het de moeite waard kan zijn, om bezwaar te maken tegen een vastgestelde WOZ-waarde die te hoog is. Een bezwaarschrift kan een bijstelling van die waarde tot gevolg hebben.

Bezwaar maken tegen WOZ-waarde

Als naar jouw mening de vastgestelde WOZ-waarde te hoog is, dan kan je binnen zes weken na ontvangst van de beschikking ertegen bezwaar aantekenen. Ieder jaar doet ongeveer een tot twee procent van de onroerendgoedeigenaren dat. Van zo’n vijftig procent daarvan krijgt een verlaging van de WOZ-waarde. Aandachtspunten voor een bezwaarschrift zijn:

 • Op de website van de gemeente kan je lezen hoe je bezwaar aantekent. Als je dat doet, hou dan in de gaten dat de ontvangst daarvan wordt bevestigd.
 • Op het internet kan je voorbeeldbrieven vinden om bezwaar te maken tegen de vastgestelde WOZ-waarde. Die kan je bijvoorbeeld vinden op de website van de Vereniging Eigen Huis en de Consumentenbond. Gebruik dus een van die voorbeeldbrieven als basis voor je bezwaarschrift.
 • Zoals eerder is aangegeven, kijkt de gemeente naar de prijzen van ander onroerend goed die vergelijkbaar zijn met die van jou op 1 januari van het vorige jaar. Op de website van Funda en middels het Kadaster kan je nagaan of de vastgestelde WOZ-waarde wel realistisch is. Wellicht is er vergelijkbaar onroerend te vinden, die voor belangrijk minder geld is verkocht.

Sommige gemeente bieden de mogelijkheid voor gemakkelijk online WOZ bezwaar maken 2022.

Over de auteur Onno

Mijn naam is Onno en ik ben een van de oprichters van ThinkRich.nl. Ik heb op mijn 18e verjaardag voor het eerst een aandeel gekocht en beleg sindsdien al jaren in aandelen, obligaties en ETF’s bij verschillende banken en brokers. Omdat ik het leuk vind om mensen hierover te informeren, schrijf ik over alles wat jij moet weten om te beginnen met beleggen. In mijn artikelen geef in duidelijke taal uitleg over de beurs, soorten beleggingen en manieren waarop jij meer uit je vermogen kunt halen.

Andere bekeken ook:

>